Quyết định 1642/QĐ-UBND

Quyết định 1642/QĐ-UBND năm 2015 bãi bỏ văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành thuộc lĩnh vực tư pháp, pháp chế

Nội dung toàn văn Quyết định 1642/QĐ-UBND 2015 bãi bỏ văn bản lĩnh vực tư pháp pháp chế Bình Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1642/QĐ-UBND

Bình Dương, ngày 29 tháng 06 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG BAN HÀNH THUỘC LĨNH VỰC TƯ PHÁP, PHÁP CHẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 726/TTr-STP ngày 18/6/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ nội dung 03 văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành thuộc lĩnh vực tư pháp, pháp chế do không còn phù hợp với pháp luật hiện hành và tình hình thực tế địa phương, cụ thể:

1. Chỉ thị số 25/2005/CT-UB ngày 19/5/2005 về việc xây dựng và củng cố tổ chức pháp chế trong các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các doanh nghiệp Nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý;

2. Chỉ thị số 12/2009/CT-UBND ngày 18/11/2009 về việc tăng cường công tác công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

3. Chỉ thị số 05/2010/CT-UBND ngày 28/12/2010 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - BTP;
- TT.TU, TT.HĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- UBMTTQVN, các đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- LĐVP, Thùy; Web;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Văn Nam

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1642/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1642/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/06/2015
Ngày hiệu lực29/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1642/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1642/QĐ-UBND 2015 bãi bỏ văn bản lĩnh vực tư pháp pháp chế Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1642/QĐ-UBND 2015 bãi bỏ văn bản lĩnh vực tư pháp pháp chế Bình Dương
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1642/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
       Người kýTrần Văn Nam
       Ngày ban hành29/06/2015
       Ngày hiệu lực29/06/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1642/QĐ-UBND 2015 bãi bỏ văn bản lĩnh vực tư pháp pháp chế Bình Dương

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1642/QĐ-UBND 2015 bãi bỏ văn bản lĩnh vực tư pháp pháp chế Bình Dương

           • 29/06/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/06/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực