Quyết định 1646/QĐ-UBND

Quyết định 1646/QĐ-UBND năm 2008 về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án xây dựng trường tiểu học Phan Đình Phùng, xã Sông Xoài, huyện Tân Thành do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1646/QĐ-UBND điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án xây dựng trường tiểu học Phan Đình Phùng, xã Sông Xoài, huyện Tân Thành


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1646/QĐ-UBND

Vũng Tàu, ngày 14 tháng 5 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN XÂY DỰNG TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN ĐÌNH PHÙNG, XÃ SÔNG XOÀI, HUYỆN TÂN THÀNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và Nghị định 03/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2008 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Xét Tờ trình số 31/TTr-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Ủy ban nhân dân huyện và Tờ trình số 1149/SKHĐT-VX ngày 08 tháng 4 năm 2008 của Sở kế hoạch - Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án xây dựng Trường Tiểu học Phan Đình Phùng, xã Sông Xoài, huyện Tân Thành như sau:

Tổng mức đầu tư dự án: 22.431.378.000 đồng. Trong đó:

- Chi phí xây lắp                         : 16.978.141.000 đồng;

- Chi phí thiết bị                                     : 1.871.307.000 đồng;

- Chi phí khác                                        : 1.784.792.000 đồng;

- Chi phí dự phòng                                 : 1.032.138.000 đồng;

- Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng       : 765.000.000 đồng.

Nguồn vốn: ngân sách tỉnh.

Các nội dung khác trong Quyết định số 8348/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2004 và Quyết định số 679/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu không thay đổi.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Thới

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1646/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1646/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/05/2008
Ngày hiệu lực24/05/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Giáo dục, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1646/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1646/QĐ-UBND điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án xây dựng trường tiểu học Phan Đình Phùng, xã Sông Xoài, huyện Tân Thành


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1646/QĐ-UBND điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án xây dựng trường tiểu học Phan Đình Phùng, xã Sông Xoài, huyện Tân Thành
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1646/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
        Người kýTrần Ngọc Thới
        Ngày ban hành14/05/2008
        Ngày hiệu lực24/05/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Giáo dục, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1646/QĐ-UBND điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án xây dựng trường tiểu học Phan Đình Phùng, xã Sông Xoài, huyện Tân Thành

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1646/QĐ-UBND điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án xây dựng trường tiểu học Phan Đình Phùng, xã Sông Xoài, huyện Tân Thành

            • 14/05/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/05/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực