Quyết định 1647/QĐ-LĐTBXH

Quyết định 1647/QĐ-LĐTBXH năm 2014 đính chính Thông tư 30/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ngành Lao động - Thương binh và Xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1647/QĐ-LĐTBXH năm 2014 đính chính 30/2014/TT-BLĐTBXH công tác thi đua khen thưởng ngành Lao động


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1647/QĐ-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 30/2014/TT-BLĐTBXH NGÀY 24 THÁNG 10 NĂM 2014 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NGÀNH LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 100/2010/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về Công báo;

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính một số lỗi kỹ thuật tại Thông tư số 30/2014/TT-BLĐTBXH ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ngành Lao động - Thương binh và Xã hội như sau:

1. Bổ sung dòng "Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ;" vào phần căn cứ ban hành Thông tư.

2. Bỏ Khoản 6, Điều 3 “Không xét khen thưởng đối với các cá nhân mới tuyển dụng dưới 10 tháng; trong năm nghỉ từ 40 ngày làm việc trở lên.”, và sửa Khoản 7, Điều 3 thành Khoản 6, Điều 3.

3. Đánh số thứ tự trang tại Phụ lục và Biểu mẫu; sửa "Mẫu số 14" tại Phụ lục như sau: "Mẫu chấm điểm thi đua đối với cá nhân làm việc tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Bộ LĐTBXH: Bộ trưởng, các Thứ trưởng, các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Ban Thi đua - Khen thưởng TW (Bộ Nội vụ);
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ, công báo;
- Cổng thông tin điện tử Bộ LĐTBXH;
- Lưu: VT, TT-TĐ (10 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Đàm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1647/QĐ-LĐTBXH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1647/QĐ-LĐTBXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/2014
Ngày hiệu lực12/12/2014
Ngày công báo11/01/2015
Số công báoTừ số 45 đến số 46
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1647/QĐ-LĐTBXH

Lược đồ Quyết định 1647/QĐ-LĐTBXH năm 2014 đính chính 30/2014/TT-BLĐTBXH công tác thi đua khen thưởng ngành Lao động


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1647/QĐ-LĐTBXH năm 2014 đính chính 30/2014/TT-BLĐTBXH công tác thi đua khen thưởng ngành Lao động
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1647/QĐ-LĐTBXH
       Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
       Người kýNguyễn Trọng Đàm
       Ngày ban hành12/12/2014
       Ngày hiệu lực12/12/2014
       Ngày công báo11/01/2015
       Số công báoTừ số 45 đến số 46
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1647/QĐ-LĐTBXH năm 2014 đính chính 30/2014/TT-BLĐTBXH công tác thi đua khen thưởng ngành Lao động

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1647/QĐ-LĐTBXH năm 2014 đính chính 30/2014/TT-BLĐTBXH công tác thi đua khen thưởng ngành Lao động

           • 12/12/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/01/2015

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/12/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực