Quyết định 165/2001/QĐ-TTg

Quyết định 165/2001/QĐ-TTg về việc thành lập Cục Hải quan tỉnh Bình Phước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 165/2001/QĐ-TTg thành lập Cục Hải quan Bình Phước


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 165/2001/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CỤC HẢI QUAN TỈNH BÌNH PHƯỚC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị định số 16/CP ngày 07 tháng 3 năm 1994 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Tổng cục Hải quan;
Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước,

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Cục Hải quan tỉnh Bình Phước trực thuộc Tổng cục Hải quan.

Cục Hải quan tỉnh Bình Phước có con dấu, tài khoản riêng và có trụ sở đặt tại tỉnh Bình Phước.

Điều 2. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Cục Hải quan tỉnh Bình Phước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 


Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng,
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ,
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW,
- Văn phòng Chủ tịch nước,
- Văn phòng Quốc hội,
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng,
- Toà án nhân dân tối cao,
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,
- Cơ quan TW của các đoàn thể,
- Công báo,
- VPCP : BTCN, các PCN, các Vụ,
Cục, đơn vị trực thuộc,
- Lưu : TCCB (4), Văn thư.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
Phan Văn Khải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 165/2001/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu165/2001/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/10/2001
Ngày hiệu lực08/11/2001
Ngày công báo30/11/2001
Số công báoSố 44
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 165/2001/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 165/2001/QĐ-TTg thành lập Cục Hải quan Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 165/2001/QĐ-TTg thành lập Cục Hải quan Bình Phước
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu165/2001/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýPhan Văn Khải
        Ngày ban hành24/10/2001
        Ngày hiệu lực08/11/2001
        Ngày công báo30/11/2001
        Số công báoSố 44
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 165/2001/QĐ-TTg thành lập Cục Hải quan Bình Phước

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 165/2001/QĐ-TTg thành lập Cục Hải quan Bình Phước

            • 24/10/2001

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/11/2001

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/11/2001

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực