Quyết định 165/2007/QĐ-TTg

Quyết định 165/2007/QĐ-TTg Quy định tạm thời tiêu chuẩn thanh tra viên chuyên ngành xây dựng quận, huyện và xã, phường, thị trấn tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 165/2007/QĐ-TTg Quy định tạm thời tiêu chuẩn thanh tra viên chuyên ngành xây dựng quận huyện xã phường, thị trấn Hà Nội Hồ Chí Minh đã được thay thế bởi Quyết định 05/2019/QĐ-TTg bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành và được áp dụng kể từ ngày 15/03/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 165/2007/QĐ-TTg Quy định tạm thời tiêu chuẩn thanh tra viên chuyên ngành xây dựng quận huyện xã phường, thị trấn Hà Nội Hồ Chí Minh


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 165/2007/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH TẠM THỜI TIÊU CHUẨN THANH TRA VIÊN CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG QUẬN, HUYỆN VÀ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI VÀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 89/2007/QĐ-TTg ngày 18 tháng 06 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ t
hí điểm thành lập Thanh tra xây dựng quận, huyện và
Thanh tra xây dựng xã, phường, thị trấn tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Tổng Thanh tra Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Quyết định này quy định tạm thời tiêu chuẩn thanh tra viên chuyên ngành xây dựng quận, huyện (sau đây gọi tắt là cấp quận) và xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là cấp phường) và tiêu chuẩn cán bộ, công chức công tác trong các tổ chức thanh tra xây dựng cấp quận, cấp phường tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Tiêu chuẩn thanh tra viên chuyên ngành xây dựng cấp quận và cấp phường

Cán bộ, công chức được tuyển dụng, bổ nhiệm thanh tra viên chuyên ngành xây dựng cấp quận và cấp phường phải có đủ các tiêu chuẩn sau đây:

1. Trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, công minh, khách quan trong thi hành nhiệm vụ, công vụ;

2. Có trình độ đại học các chuyên ngành: xây dựng, kiến trúc quy hoạch, luật, kinh tế hoặc đất đai;

3. Có chứng chỉ đào tạo pháp luật về xây dựng và nghiệp vụ thanh tra;

4. Có ít nhất 02 năm công tác thanh tra chuyên ngành xây dựng (không kể thời gian tập sự) đối với người mới được tuyển dụng; trường hợp cán bộ, công chức ở các cơ quan, tổ chức khác chuyển sang tổ chức thanh tra xây dựng thì phải có ít nhất 01 năm công tác thanh tra chuyên ngành xây dựng.

Điều 3. Tiêu chuẩn công chức làm việc tại thanh tra xây dựng cấp quận

Công chức làm việc trong tổ chức thanh tra xây dựng cấp quận chưa được bổ nhiệm thanh tra viên chuyên ngành xây dựng cấp quận phải có đủ các tiêu chuẩn sau đây:

1. Trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, công minh, khách quan trong thi hành nhiệm vụ, công vụ;

2. Có trình độ đại học trở lên các chuyên ngành: xây dựng, kiến trúc quy hoạch, luật, kinh tế hoặc đất đai;

3. Có chứng chỉ đào tạo pháp luật về xây dựng và nghiệp vụ thanh tra.

Điều 4. Tiêu chuẩn công chức làm việc tại thanh tra xây dựng cấp phường

Công chức được tuyển dụng, điều động, tiếp nhận vào làm việc trong tổ chức thanh tra xây dựng cấp phường chưa được bổ nhiệm thanh tra viên chuyên ngành xây dựng cấp phường phải có đủ các tiêu chuẩn sau đây:

1. Trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, công minh, khách quan trong thi hành nhiệm vụ, công vụ;

2. Có trình độ trung học chuyên nghiệp trở lên các chuyên ngành: xây dựng, kiến trúc quy hoạch, luật, kinh tế hoặc đất đai;

3. Có chứng chỉ đào tạo pháp luật về xây dựng và nghiệp vụ thanh tra.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm rà soát, sắp xếp các cán bộ, công chức làm công tác thanh tra xây dựng ở địa phương và tổ chức tuyển dụng, bổ nhiệm, quản lý, sử dụng thanh tra viên chuyên ngành xây dựng và công chức khác làm việc trong các tổ chức thanh tra xây dựng cấp quận và thanh tra xây dựng cấp phường theo quy định của pháp luật.

2. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quyết định này và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 7. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các cán bộ, công chức và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Văn phòng BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh,
 thành phố trực thuộc Trung ương;  đã ký
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 
- VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ,
 Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
 các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, TCCB (5b). A.

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 165/2007/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu165/2007/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/10/2007
Ngày hiệu lực22/11/2007
Ngày công báo07/11/2007
Số công báoTừ số 758 đến số 759
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/03/2019
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 165/2007/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 165/2007/QĐ-TTg Quy định tạm thời tiêu chuẩn thanh tra viên chuyên ngành xây dựng quận huyện xã phường, thị trấn Hà Nội Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 165/2007/QĐ-TTg Quy định tạm thời tiêu chuẩn thanh tra viên chuyên ngành xây dựng quận huyện xã phường, thị trấn Hà Nội Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu165/2007/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành27/10/2007
        Ngày hiệu lực22/11/2007
        Ngày công báo07/11/2007
        Số công báoTừ số 758 đến số 759
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/03/2019
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 165/2007/QĐ-TTg Quy định tạm thời tiêu chuẩn thanh tra viên chuyên ngành xây dựng quận huyện xã phường, thị trấn Hà Nội Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 165/2007/QĐ-TTg Quy định tạm thời tiêu chuẩn thanh tra viên chuyên ngành xây dựng quận huyện xã phường, thị trấn Hà Nội Hồ Chí Minh