Quyết định 165/QĐ-UB

Quyết định 165/QĐ-UB năm 1998 về quy định cho sử dụng tạm một phần bên trong vỉa hè của một số tuyến đường ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An để bán hàng hóa

Nội dung toàn văn Quyết định 165/QĐ-UB 1998 cho sử dụng tạm một phần bên trong vỉa hè để bán hàng hóa Nghệ An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 165/QĐ-UB

Nghệ An, ngày 9 tháng 1 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHO SỬ DỤNG MỘT PHẦN BÊN TRONG VỈA HÈ CỦA MỘT SỐ TUYẾN ĐƯỜNG Ở THÀNH PHỐ VINH, ĐỂ BÁN HÀNG HÓA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND các cấp (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 21/6/1994,

Căn cứ Khoản 2, điều 14 Nghị định 36/CP ngày 29/5/1995 của Chính phủ;

Xét đề nghị của UBND thành phố Vinh, tại tờ trình số 826/TT-UB ngày 15/12/1997.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định cho sử dụng tạm một phần bên trong vỉa hè của một số tuyến đường ở thành phố Vinh, để bán hàng hóa".

Điều 2: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá, Chủ tịch UBND thành phố Vinh, các ngành, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

(Đã ký)

Hoàng Tất Thắng

 

QUY ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬ DỤNG TẠM MỘT PHẦN BÊN TRONG VỈA HÈ CỦA MỘT SỐ TUYẾN ĐƯỜNG Ở THÀNH PHỐ VINH ĐỂ BÁN HÀNG HÓA.
(Ban hành kèm theo Quyết định số 165/QĐ-UB ngày 09/01/1998 của UBND tỉnh Nghệ An)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Diện tích vỉa hè được tạm sử dụng bán hàng:

Phần diện tích vỉa hè được hợp đồng sử dụng tạm để bán hàng hóa là phần diện tích được tính từ mốc chỉ giới xây dựng đường đến vạch chỉ giới mềm trên vỉa hè, theo chiều lô đất được sử dụng hợp pháp bám mặt đường.

Điều 2: Đối tượng được sử dụng vỉa hè:

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu bán hàng hóa trên vỉa hè trước nhà hoặc trước cơ quan mình, tự nguyện làm đơn trực tiếp cơ quan quản lý vỉa hè do UBND thành phố ủy quyền để làm hợp đồng sử dụng.

Điều 3: Quyền lợi và trách nhiệm:

Khi hợp đồng đã được ký kết, cơ quan quản lý vỉa hè đã giao phần diện tích vỉa hè sử dụng tạm, mọi tổ chức, cá nhân đều có quyền lợi, nghĩa vụ ngang nhau và giải pháp chấp hành đầy đủ các khoản quy định tại bản quy định này.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4: Các tổ chức, cá nhân chỉ được bán hàng hóa trong phạm vi diện tích đã hợp đồng sử dụng. Hàng hóa bày bán không được chất cao quá 1,5m, được dùng ô lọng, mái che bằng vải bạt, vải nhựa để phục vụ cho việc bán hàng, không được làm mái che cứng, cố định, vách thưng với bất cứ hình thức nào.

Không được làm thay đổi tính nguyên trạng của vỉa hè và các công trình kỹ thuật hạ tầng thuộc vỉa hè.

Không được dùng cây xanh, cột điện làm nơi căng kéo, chằng buộc, che chắn.

Phải giữ gìn vệ sinh môi trường, nếp sống văn minh đô thị, cấm đổ nước thải ra vỉa hè, lòng lề đường, việc kinh doanh buôn bán không được ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông.

Điều 5: Khi Nhà nước có yêu cầu sử dụng vỉa hè, để xây dựng công trình, UBND phường (nơi có vỉa hè cho hợp đồng sử dụng tạm) phải thông báo cho tổ chức, cá nhân đang hợp đồng sử dụng vỉa hè biết để thanh lý hợp đồng với cơ quan quản lý. Sau 15 ngày kể từ khi nhận được thông báo của UBND phường, các tổ chức, cá nhân đang hợp đồng sử dụng vỉa hè phải chấp hành nghiêm chỉnh, không được kéo dài thời gian sử dụng và không được đòi hỏi đền bù (với bất cứ hình thức nào).

Điều 6: - Khi không có nhu cầu sử dụng vỉa hè để bán hàng hóa thì phải làm đơn xin thanh lý hợp đồng (trực tiếp cơ quan ký hợp đồng để làm thủ tục thanh lý).

Không được tự ý chuyển nhượng diện tích vỉa hè đã hợp đồng cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng.

Sau khi thanh lý hợp đồng, phải giải phóng mặt bằng bàn giao lại theo nguyên trạng ban đầu để Nhà nước quản lý.

Điều 7: Tiền hợp đồng sử dụng vỉa hè:

1. Diện tích (m2) sử dụng = chiều rộng vỉa hè x chiều lô đất bám mặt đường (chiều rộng vỉa hè cho sử dụng lấy theo biểu sau).

Biểu chiều rộng bên trong vỉa hè các đường phố cho sử dụng tạm để bán hàng hóa.

TT

Tên đường phố

Chỉ giới XD (m)

Chiều rộng vỉa hè một bên (m)

Chiều rộng vỉa hè cho sử dụng một bên (m)

1

Đường Trần Phú

45

9

4

2

Đường Phan Đình Phùng

45

9

4

3

Đường Cao Thắng

48

13,5

7

4

Đường Quang Trung

56

17,5

7

5

Đường Lê Lợi

45

12

4

2. Khung giá 1m2 vỉa hè cho sử dụng để bày bán hàng được tính = 0,7% giá trị 1m2 đất tương ứng giá trị 1m2 đất cho từng loại đường, áp dụng theo Quyết định 1766/QĐUB ngày 08/6/1996 của UBND tỉnh Nghệ An.

3. Tiền hợp đồng sử dụng vỉa hè được tính như sau:

Tiền sử dụng vỉa hè trong 1 năm (đồng) = đơn giá cho hợp đồng sử dụng (đồng/m2/năm) x diện tích cho sử dụng (m2).

4. Tiền hợp đồng sử dụng vỉa hè nộp theo định kỳ một năm 2 lần, mỗi lần nộp 50%, cụ thể:

+ Lần 1: Nộp sau khi được cơ quan quản lý giao diện tích sử dụng vỉa hè.

+ Lần 2: Nộp vào năm ngày đầu của tháng 6 hàng năm.

5. Tiền hợp đồng sử dụng vỉa hè để bán hàng hóa không áp dụng chế độ miễn giảm cho bất cứ đối tượng nào.

Điều 8: Quản lý và sử dụng nguồn tiền thu được qua hợp đồng sử dụng vỉa hè.

1. Ủy quyền cho UBND phường (có vỉa hè cho hợp đồng) thu và nộp vào ngân sách Nhà nước theo chế độ quy định; sử dụng biên lai do ngành thuế quản lý.

2. Tiền thu được: 50% điều tiết cho ngân sách phường, 50% điều tiết cho ngân sách thành phố Vinh, để chi phí cho công tác tổ chức quản lý hành chính đô thị và đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng.

3. Giao cho Sở Tài chính - Vật giá chủ trì phối hợp với UBND thành phố Vinh hướng dẫn và định mức chi tiêu hợp lý.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9: UBND thành phố Vinh chủ trì phối hợp với các ngành liên quan chỉ đạo các phường tổ chức kẻ vạch chỉ giới mềm, xác định phần vỉa hè cho hợp đồng sử dụng tạm ở các tuyến đường theo quy định tại Điều 7 nói trên. Hướng dẫn các phường tổ chức hợp đồng với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng vỉa hè để bán hàng hóa, theo dõi kiểm tra việc thực hiện và xử lý các vi phạm.

Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc UBND thành phố Vinh tập hợp báo cáo kịp thời về UBND tỉnh để chỉ đạo, giải quyết./.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 165/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu165/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/01/1998
Ngày hiệu lực09/01/1998
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/05/2004
Cập nhật26 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 165/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 165/QĐ-UB 1998 cho sử dụng tạm một phần bên trong vỉa hè để bán hàng hóa Nghệ An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 165/QĐ-UB 1998 cho sử dụng tạm một phần bên trong vỉa hè để bán hàng hóa Nghệ An
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu165/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýHoàng Tất Thắng
        Ngày ban hành09/01/1998
        Ngày hiệu lực09/01/1998
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/05/2004
        Cập nhật26 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 165/QĐ-UB 1998 cho sử dụng tạm một phần bên trong vỉa hè để bán hàng hóa Nghệ An

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 165/QĐ-UB 1998 cho sử dụng tạm một phần bên trong vỉa hè để bán hàng hóa Nghệ An

            • 09/01/1998

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/01/1998

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực