Quyết định 1650/QĐ-TTg

Quyết định 1650/QĐ-TTg năm 2020 về xuất cấp hóa chất khử khuẩn từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Quảng Trị, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Hà Tĩnh và Bộ Y tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1650/QĐ-TTg 2020 xuất cấp hóa chất khử khuẩn từ nguồn dự trữ quốc gia


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1650/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XUẤT CẤP HÓA CHẤT KHỬ KHUẨN TỪ NGUỒN DỰ TRỮ QUỐC GIA CHO CÁC TỈNH: QUẢNG TRỊ, QUẢNG NGÃI, QUẢNG NAM, HÀ TĨNH VÀ BỘ Y TẾ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Dự trữ quốc gia ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Xét đề nghị của Bộ Y tế tại văn bản số 1677/TTr-BYT ngày 23 tháng 10 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bộ Y tế xuất cấp không thu tiền 6,7 triệu viên sát khuẩn nước Aquatabs 67mg từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Quảng Trị, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Hà Tĩnh và Bộ Y tế để cấp cho các đơn vị phòng, chống dịch bệnh, cụ thể:

- Tỉnh Quảng Trị: 01 triệu viên;

- Tỉnh Quảng Ngãi: 0,2 triệu viên;

- Tỉnh Quảng Nam: 01 triệu viên;

- Tỉnh Hà Tĩnh: 1,5 triệu viên;

- Bộ Y tế: 03 triệu viên.

Bộ Y tế chịu trách nhiệm về thông tin và số liệu báo cáo. Ủy ban nhân dân các tỉnh: Quảng Trị, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Hà Tĩnh và Bộ Y tế tiếp nhận, quản lý và sử dụng số hóa chất khử khuẩn nêu trên theo đúng quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Y tế, Tài chính; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh nêu tại Điều 1 và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng CP;
- Bộ KH&ĐT;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân, Trợ lý TTg. TGĐ cổng TTĐT, các Vụ: KGVX, NN, QHĐP, TH, TKBT;
- Lưu: VT, KTTH(3).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1650/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1650/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/10/2020
Ngày hiệu lực24/10/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 tháng trước
(26/10/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1650/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1650/QĐ-TTg 2020 xuất cấp hóa chất khử khuẩn từ nguồn dự trữ quốc gia


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1650/QĐ-TTg 2020 xuất cấp hóa chất khử khuẩn từ nguồn dự trữ quốc gia
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1650/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành24/10/2020
        Ngày hiệu lực24/10/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 tháng trước
        (26/10/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1650/QĐ-TTg 2020 xuất cấp hóa chất khử khuẩn từ nguồn dự trữ quốc gia

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1650/QĐ-TTg 2020 xuất cấp hóa chất khử khuẩn từ nguồn dự trữ quốc gia

            • 24/10/2020

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/10/2020

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực