Quyết định 1657/QĐ-TTg

Quyết định 1657/QĐ-TTg về Thành lập Ban Tổ chức quốc gia Đại hội biển Đông Á lần thứ 5 năm 2015 tại thành phố Đà Nẵng, Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1657/QĐ-TTg thành lập Ban Tổ chức quốc gia Đại hội biển Đông Á lần 5 Đà Nẵng


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1657/-TTg

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC QUỐC GIA ĐẠI HỘI BIỂN ĐÔNG Á LẦN THỨ 5 NĂM 2015 TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG, VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 08/2012/NĐ-CP ngày 16 tháng 2 năm 2012 của Chính phủ về Quy chế làm việc của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức quốc gia Đại hội biển Đông Á lần thứ 5 (sau đây gọi là Ban Tổ chức Đại hội), gồm các thành viên sau:

1. Trưởng ban: Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang;

2. Phó Trưởng ban:

- Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Chu Phạm Ngọc Hiển;

- Thtrưởng BNgoại giao;

- Chủ tịch y ban nhân dân thành phố Đà Nng Huỳnh Đức Thơ;

3. Các Ủy viên:

- Đại diện lãnh đạo Bộ Tài chính;

- Đại diện lãnh đạo Bộ Công an;

- Đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng;

- Đại diện lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Đại diện lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thành Minh.

Điều 2. Ban Tổ chức Đại hội có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể, chỉ đạo, điều phối việc tổ chức thành công các hội nghị, hội thảo, diễn đàn và các sự kiện đặc biệt diễn ra trong khuôn khổ của Đại hội biển Đông Á, bảo đảm hiệu quả, an toàn, tiết kiệm.

Ban Tổ chức Đại hội tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Trưởng Ban Tổ chức Đại hội quyết định việc thành lập các tiểu ban giúp việc; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên.

Các thành viên của Ban Tổ chức Đại hội được huy động các lực lượng thuộc thẩm quyền quản lý để thực hiện các nhiệm vụ được phân công,

Ban Tổ chức Đại hội được sử dụng con dấu của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển và các thành viên Ban Tổ chức Đại hội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Ngoại giao, Công an, Quốc phòng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
-
UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW ven biển;
- Văn phòng Trung ương;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ: TH, TKBT, KGVX, KTN, V.III; Công báo;
- Lưu: VT, QHQT (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1657/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1657/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/09/2015
Ngày hiệu lực25/09/2015
Ngày công báo01/10/2015
Số công báoTừ số 1023 đến số 1024
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1657/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1657/QĐ-TTg thành lập Ban Tổ chức quốc gia Đại hội biển Đông Á lần 5 Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1657/QĐ-TTg thành lập Ban Tổ chức quốc gia Đại hội biển Đông Á lần 5 Đà Nẵng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1657/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành25/09/2015
        Ngày hiệu lực25/09/2015
        Ngày công báo01/10/2015
        Số công báoTừ số 1023 đến số 1024
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1657/QĐ-TTg thành lập Ban Tổ chức quốc gia Đại hội biển Đông Á lần 5 Đà Nẵng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1657/QĐ-TTg thành lập Ban Tổ chức quốc gia Đại hội biển Đông Á lần 5 Đà Nẵng

            • 25/09/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/10/2015

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/09/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực