Quyết định 1657/QĐ-UBND

Quyết định 1657/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch đấu thầu lập quy hoạch thủy lợi tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2020

Nội dung toàn văn Quyết định 1657/QĐ-UBND kế hoạch đấu thầu lập quy hoạch thủy lợi Bà Rịa Vũng Tàu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
---------------

Số: 1657/QĐ-UBND

Vũng Tàu, ngày 05 tháng 7 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU LẬP QUY HOẠCH THỦY LỢI TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU ĐẾN NĂM 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2005 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 118/TTr-SNN-KH ngày 01 tháng 6 năm 2010 và Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1039/SKHĐT-XDCB ngày 15 tháng 6 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu lập quy hoạch thủy lợi tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2020 như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

- Quyết định số 3966/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đề cương và nhiệm vụ lập quy hoạch thủy lợi tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2020.

- Văn bản số 1495/UBND-VP ngày 19 tháng 3 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kinh phí thực hiện dự án quy hoạch thủy lợi tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2020. Tổng kinh phí 1.311.477.000 đồng.

2. Phần công việc không đấu thầu: chi phí quản lý điều hành có giá trị 50.000.000 đồng.

3. Phân chia gói thầu:

Stt

Tên gói thầu

Giá trị gói thầu (đồng)

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu

Thời gian thực hiện hợp đồng

Loại hợp đồng

01

Tư vấn lập quy hoạch thủy lợi tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2020

1.261.477.000

Chỉ định thầu

Qúy 3/2010

10 tháng

Theo đơn giá

4. Nguồn tài chính: ngân sách tỉnh (vốn sự nghiệp năm 2010).

Điều 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là chủ đầu tư lập quy hoạch thủy lợi tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2020 có trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch đấu thầu theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Thới

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1657/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1657/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/07/2010
Ngày hiệu lực05/07/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1657/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1657/QĐ-UBND kế hoạch đấu thầu lập quy hoạch thủy lợi Bà Rịa Vũng Tàu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1657/QĐ-UBND kế hoạch đấu thầu lập quy hoạch thủy lợi Bà Rịa Vũng Tàu
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1657/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
        Người kýTrần Ngọc Thới
        Ngày ban hành05/07/2010
        Ngày hiệu lực05/07/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1657/QĐ-UBND kế hoạch đấu thầu lập quy hoạch thủy lợi Bà Rịa Vũng Tàu

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1657/QĐ-UBND kế hoạch đấu thầu lập quy hoạch thủy lợi Bà Rịa Vũng Tàu

            • 05/07/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/07/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực