Quyết định 1659/QĐ-UB

Quyết định 1659/QĐ-UB năm 1996 về giải thể Trạm kiểm soát liên hợp lưu động khu vực biên giới do tỉnh An Giang ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1659/QĐ-UB 1996 giải thể Trạm kiểm soát liên hợp lưu động khu vực biên giới An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
AN GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1659/QĐ-UB

Long Xuyên, ngày 02 tháng 12 năm 1996

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V GII TH CÁC TRM KIM SOÁT LIÊN HP LƯU ĐNG KHU VC BIÊN GII

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

- Căn cứ Luật tổ chức Hội Đồng Nhân Dân và y Ban Nhân Dân (sa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 21/06/1994;

- Căn cứ Nghị định 42/HĐBT vquy chế khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia ca Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ);

- Xét đề nghị của BCH Bộ đội Biên phòng và UBND các huyện Tân Châu, An phú, Tịnh Biên; việc duy trì hoạt động ca 3 trạm kiểm soát liên hợp lưu động khu vực biên gii trong tình hình hiện nay là không nhất thiết,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay giải thể 3 Trạm kiểm soát liên hợp lưu động khu vực biên gii các huyện Tân Châu, An phú và Tịnh biên.

Điếu 2: - Về nhân sự ca các Trạm thuộc ngành nào thì ngành đó nhận v và b trí công tác,

- Về tài sản, BCH Bộ đội Biên phòng tiến hành trao đổi thng nhất vi UBND các huyện Tân Châu, An phú và Tnh Biên, tổ chức kiểm kê và giao cho các ngành có liên quan qun lý sử dụng theo đúng quy định quản lý tài sn công hiện hành; báo cáo kết quvề S Tài chính-VG.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Các ông Chánh Văn phòng UBND tnh, Trưởng Ban Biên giới tnh, Chhuy trưng Bộ đội Biên phòng, Giám đốc STài chính-VG, Thtrưởng các cơ quan Công an, Quân sự, Hải quan, Chtịch UBND các huyện Tân Châu, An phú, Tịnh Biên và các nhân sự ở 3 Trạm kiểm soát liên hợp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
-Như Điều 4;
- Lưu.

ỦYBAN NHÂN DÂNTỈNH AN GIANG
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Minh Nhị

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1659/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1659/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/12/1996
Ngày hiệu lực02/12/1996
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/04/2014
Cập nhật27 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1659/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 1659/QĐ-UB 1996 giải thể Trạm kiểm soát liên hợp lưu động khu vực biên giới An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1659/QĐ-UB 1996 giải thể Trạm kiểm soát liên hợp lưu động khu vực biên giới An Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1659/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýNguyễn Minh Nhị
        Ngày ban hành02/12/1996
        Ngày hiệu lực02/12/1996
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/04/2014
        Cập nhật27 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1659/QĐ-UB 1996 giải thể Trạm kiểm soát liên hợp lưu động khu vực biên giới An Giang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1659/QĐ-UB 1996 giải thể Trạm kiểm soát liên hợp lưu động khu vực biên giới An Giang

            • 02/12/1996

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/12/1996

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực