Quyết định 166/QĐ-TTg

Quyết định 166/QĐ-TTg năm 2021 về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án "Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả", vay vốn Ngân hàng Thế giới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 166/QĐ-TTg điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 166/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN “CHƯƠNG TRÌNH MỞ RỘNG QUY MÔ VỆ SINH VÀ NƯỚC SẠCH NÔNG THÔN DỰA TRÊN KẾT QUẢ”, VAY VỐN WB

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;

Căn cứ Quyết định số 1415/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh mục Dự án “Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả”, vay vốn Ngân hàng Thế giới;

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 9346/BNN-HTQT ngày 31 tháng 12 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” (Dự án), vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB) với các nội dung như sau:

1. Điều chỉnh giảm tỷ lệ số đấu nối bền vững của hệ thống theo kế hoạch là đấu nối nước đang hoạt động từ 80% xuống thành 70%.

2. Điều chỉnh cơ cấu vốn:

Tổng vốn Dự án: 225,5 triệu USD, trong đó:

- Vốn vay WB được điều chỉnh thành: 191,16 triệu USD;

- Vốn đối ứng được điều chỉnh thành: 34,34 triệu USD.

3. Gia hạn thời gian thực hiện Dự án đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 (gia hạn thời gian đóng sổ khoản vay đến ngày 31 tháng 7 năm 2023).

4. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 1415/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Ủy ban dân tộc, Ủy ban nhân dân các tỉnh tham gia Dự án và các cơ quan liên quan theo thẩm quyền và nhiệm vụ được giao:

- Chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra về tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo.

- Rà soát để bảo đảm chỉ sử dụng vốn vay WB cho chi đầu tư phát triển trong thời gian gia hạn Dự án theo đúng quy định tại Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 29 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định pháp luật khác có liên quan.

- Giải trình, tiếp thu đầy đủ ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan để thực hiện thủ tục điều chỉnh Quyết định đầu tư Dự án theo đúng nội dung được phê duyệt.

- Chịu trách nhiệm bố trí đủ và kịp thời vốn đối ứng để thực hiện và hoàn thành Dự án theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp, Ngoại giao; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hòa Bình, Bắc Giang, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Thuận và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 


Nơi nhận:
- TTgCP, các PTTg: Phạm Bình Minh, Trịnh Đình Dũng;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ: KHĐT, TC, NN&PTNT, YT, GDĐT, TP, NG;
- Ủy ban Dân tộc;
- UBND các tỉnh: Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hòa Bình, Bắc Giang, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Thuận;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Cao Lục, Mai Thị Thu Vân, Trợ lý TTg, các Vụ: KTTH, NN, KGVX, TH;
- Lưu: VT, QHQT (3).HN.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Bình Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 166/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu166/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/02/2021
Ngày hiệu lực03/02/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 tháng trước
(05/02/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 166/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 166/QĐ-TTg điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 166/QĐ-TTg điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu166/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýPhạm Bình Minh
        Ngày ban hành03/02/2021
        Ngày hiệu lực03/02/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 tháng trước
        (05/02/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 166/QĐ-TTg điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 166/QĐ-TTg điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh

           • 03/02/2021

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/02/2021

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực