Quyết định 166/QĐ-UBND

Quyết định 166/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch điều chuyển tuyến xe khách cố định liên tỉnh, nội tỉnh từ Bến xe khách thành phố Cao Bằng về Bến xe khách liên tỉnh thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Nội dung toàn văn Quyết định 166/QĐ-UBND 2019 phê duyệt Kế hoạch điều chuyển tuyến xe khách cố định Cao Bằng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 166/-UBND

Cao Bằng, ngày 18 tháng 02 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐIỀU CHUYỂN CÁC TUYẾN XE KHÁCH CỐ ĐỊNH LIÊN TỈNH, NỘI TỈNH TỪ BẾN XE KHÁCH THÀNH PHỐ CAO BẰNG VỀ BẾN XE KHÁCH LIÊN TỈNH THÀNH PHỐ CAO BẰNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;

Căn cứ Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/09/2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;

Căn cứ Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; Thông tư số 60/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ;

Căn cứ Công văn số 469/BGTVT-VT ngày 15/01/2019 của Bộ Giao thông vận tải về việc điều chỉnh Quy hoạch chi tiết các tuyến từ Bến xe khách thành phố Cao Bằng khách liên tỉnh thành phố Cao Bằng; Công văn số 1007/BGTVT-VT ngày 29/01/2019 của Bộ Giao thông vận tải về việc Thống nhất cập nhật, điều chỉnh quy hoạch chi tiết mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đến năm 2020;

Theo đề nghị của sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 162/TTr-SGTVT ngày 14 tháng 02 năm 2019 về việc phê duyệt Kế hoạch điều chuyển các tuyến xe khách cố định liên tỉnh, nội tỉnh từ Bến xe khách thành phố Cao Bằng về Bến xe khách liên tỉnh thành phố Cao Bằng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch điều chuyển các tuyến xe khách cố định liên tỉnh, nội tỉnh từ Bến xe khách thành phố Cao Bằng về Bến xe khách liên tỉnh thành phố Cao Bằng (Chi tiết tại Kế hoạch s 161/KH-SGTVT ngày 14 tháng 02 năm 2019 của Sở Giao thông vận tải).

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải hành khách, duy trì ổn định hoạt động kinh doanh vận tải hành khách, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân.

2. Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với Sở Giao thông vận tải trong công tác sắp xếp, điều chuyển để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

3. Ủy ban nhân dân các các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh trong công tác sắp xếp, điều chuyển, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn quản lý, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của hành khách.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Giao thông vận tải, Công An tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các đơn vị vận tải, đơn vị quản lý, khai thác Bến xe khách và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Ch
tịch, các PCT UBND tỉnh (Bản ĐT);
- VP: c
ác PCVP (Bản ĐT);
- Lưu: VT,GT(H.06b).

CHỦ TỊCH
Hoàng Xuân Ánh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 166/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu166/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/02/2019
Ngày hiệu lực18/02/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 166/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 166/QĐ-UBND 2019 phê duyệt Kế hoạch điều chuyển tuyến xe khách cố định Cao Bằng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 166/QĐ-UBND 2019 phê duyệt Kế hoạch điều chuyển tuyến xe khách cố định Cao Bằng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu166/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cao Bằng
        Người kýHoàng Xuân Ánh
        Ngày ban hành18/02/2019
        Ngày hiệu lực18/02/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 tháng trước
        (08/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 166/QĐ-UBND 2019 phê duyệt Kế hoạch điều chuyển tuyến xe khách cố định Cao Bằng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 166/QĐ-UBND 2019 phê duyệt Kế hoạch điều chuyển tuyến xe khách cố định Cao Bằng

            • 18/02/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/02/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực