Quyết định 1661/QĐ-NHNN

Quyết định 1661/QĐ-NHNN năm 2009 về việc xếp hạng doanh nghiệp hạng I cho một số chi nhánh thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1661/QĐ-NHNN xếp hạng doanh nghiệp hạng 1 chi nhánh thuộc Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 1661/QĐ-NHNN  

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XẾP HẠNG DOANH NGHIỆP HẠNG I CHO MỘT SỐ CHI NHÁNH THUỘC NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH10 ngày 12/12/1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 10/2003/QH11 ngày 17/6/2003;
Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/8/2005 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Tài chính về hướng dẫn xếp hạng và xếp lương đối với thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng công ty Nhà nước;
Căn cứ Công văn số 2461/LĐTBXH-LĐTL ngày 10/7/2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thỏa thuận xếp hạng doanh nghiệp hạng I cho một số chi nhánh thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam;
Căn cứ Công văn số 9835/BTC-TCNH ngày 10/7/2009 của Bộ Tài chính thỏa thuận xếp hạng doanh nghiệp hạng I cho một số chi nhánh thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Xếp hạng doanh nghiệp hạng I cho 11 chi nhánh dưới đây thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, kể từ ngày 01/01/2009:

1. Chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Bình Định.

2. Chi nhánh NHNo&PTNT Bình Chánh.

3. Chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Cà Mau.

4. Chi nhánh NHNo&PTNT Cầu Giấy.

5. Chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Hà Nam.

6. Chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Hòa Bình.

7. Chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Kon Tum.

8. Chi nhánh NHNo&PTNT Long Biên.

9. Chi nhánh NHNo&PTNT Nam Sài Gòn.

10. Chi nhánh NHNo&PTNT Tây Sài Gòn.

11. Chi nhánh NHNo&PTNT Từ Liêm.

Điều 2. Việc xếp lương và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo hạng doanh nghiệp hạng I đối với các chức danh lãnh đạo và quản lý của 11 chi nhánh tại Điều 1 được thực hiện kể từ ngày 01/01/2009.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Ngân hàng Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ LĐTBXH;
- Bộ Tài chính;
- Lưu VP, TCCB1.

THỐNG ĐỐC
Nguyễn Văn Giàu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1661/QĐ-NHNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1661/QĐ-NHNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/07/2009
Ngày hiệu lực01/01/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1661/QĐ-NHNN

Lược đồ Quyết định 1661/QĐ-NHNN xếp hạng doanh nghiệp hạng 1 chi nhánh thuộc Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1661/QĐ-NHNN xếp hạng doanh nghiệp hạng 1 chi nhánh thuộc Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1661/QĐ-NHNN
        Cơ quan ban hànhNgân hàng Nhà nước
        Người kýNguyễn Văn Giàu
        Ngày ban hành15/07/2009
        Ngày hiệu lực01/01/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1661/QĐ-NHNN xếp hạng doanh nghiệp hạng 1 chi nhánh thuộc Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1661/QĐ-NHNN xếp hạng doanh nghiệp hạng 1 chi nhánh thuộc Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam

            • 15/07/2009

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/01/2009

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực