Quyết định 1664/QĐ-UBND

Quyết định 1664/QĐ-UBND quy định về giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Nội dung toàn văn Quyết định 1664/QĐ-UBND 2019 giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp tỉnh Quảng Trị


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1664/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 02 tháng 7 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V QUY ĐỊNH GIÁ THÓC THU THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 1993

Căn cứ Nghị định số 74/1993/NĐ-CP ngày 25 tháng 10 năm 1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp;

Xét đề nghị của Cục Thuế tỉnh tại Tờ trình số 3343/TTr-CT ngày 28/6/2019

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá thóc thu thuế sdụng đất nông nghiệp năm 2019 trên địa bàn tỉnh là: 6.000 đồng/kg (Sáu ngàn đng/kg)

- Hình thức thu: Bằng tiền mặt

Điều 2. Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh hướng dn thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TT/HĐND tỉnh (B/c);
- Tổng Cục thuế;
- Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính;
- Lưu: VT
, TM

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quân Chính

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1664/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1664/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/07/2019
Ngày hiệu lực02/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1664/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1664/QĐ-UBND 2019 giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp tỉnh Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1664/QĐ-UBND 2019 giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp tỉnh Quảng Trị
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1664/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
        Người kýNguyễn Quân Chính
        Ngày ban hành02/07/2019
        Ngày hiệu lực02/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1664/QĐ-UBND 2019 giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp tỉnh Quảng Trị

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1664/QĐ-UBND 2019 giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp tỉnh Quảng Trị

            • 02/07/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/07/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực