Quyết định 1668/QĐ-TTg

Quyết định 1668/QĐ-TTg năm 2008 về việc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1668/QĐ-TTg Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1668/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ NGÀY VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại tờ trình số 148/TTr-BVHTTDL ngày 26 tháng 9 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hàng năm lấy ngày 19 tháng 4 là “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam”.

Điều 2. Việc xác lập “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” hàng năm nhằm mục tiêu sau:

1. Giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm, niềm tự hào về việc giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, góp phần củng cố, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

2. Tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc vì một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc;

3. Tuyên truyền, vận động làm cho các dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam hiểu về nhau, gần gũi, quý trọng và hòa hợp nhau hơn, tương hỗ cùng phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội;

4. Góp phần phát triển kinh tế, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, nâng cao trình độ dân trí, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, tiếng nói, chữ viết và truyền thống tốt đẹp của các dân tộc.

Điều 3. Việc tổ chức “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” hàng năm phải đảm bảo các yêu cầu sau đây:

1. Thiết thực, tiết kiệm, không phô trương lãng phí đồng thời phải phong phú, đa dạng, ấn tượng, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, gắn với chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, an ninh, quốc phòng, xóa đói, giảm nghèo của vùng miền, địa phương;

2. Đảm bảo nội dung hoạt động trọng tâm có chương trình mục tiêu cụ thể, kết nối với các hoạt động, chương trình của quốc gia, vùng miền, địa phương;

3. Các hoạt động, việc làm phải xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng thực tế của bà con các dân tộc ở cơ sở, không áp đặt, phải tôn trọng phong tục tập quán của các dân tộc, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia;

4. Ưu tiên các chương trình, hoạt động, việc làm thiết thực với đồng bào các dân tộc, đặc biệt là các dân tộc thiểu số, tập trung cho công tác truyền thông.

Điều 4. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, chỉ đạo thực hiện “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam”. Các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động tổ chức các hoạt động nhân “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” theo đúng nội dung quy định tại Quyết định này; sử dụng kinh phí trong dự toán chi ngân sách nhà nước được giao hàng năm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và huy động các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác để thực hiện những hoạt động này.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 6. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- BQL KKTCKQT Bờ Y;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu Văn thư, KGVX (5b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1668/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1668/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/11/2008
Ngày hiệu lực14/12/2008
Ngày công báo29/11/2008
Số công báoTừ số 618 đến số 619
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1668/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1668/QĐ-TTg Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1668/QĐ-TTg Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1668/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành17/11/2008
        Ngày hiệu lực14/12/2008
        Ngày công báo29/11/2008
        Số công báoTừ số 618 đến số 619
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 1668/QĐ-TTg Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 1668/QĐ-TTg Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

             • 17/11/2008

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 29/11/2008

              Văn bản được đăng công báo

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 14/12/2008

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực