Quyết định 1668/QĐ-UBND

Quyết định 1668/QĐ-UBND năm 2015 đính chính một số nội dung tại Quyết định số 64/2008/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận

Nội dung toàn văn Quyết định 1668/QĐ-UBND 2015 đính chính 64/2008/QĐ-UBND tỉnh Bình Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1668/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 30 tháng 6 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH MỘT SỐ NỘI DUNG TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 64/2008/QĐ-UBND NGÀY 06 THÁNG 8 NĂM 2008 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 64/2008/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bộ đơn giá đo đạc chỉnh lý bản đồ, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 312/TTr-STNMT ngày 16 tháng 6 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính một số sai sót trong Quyết định số 64/2008/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bộ đơn giá đo đạc chỉnh lý bản đồ, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, cụ thể như sau:

1. Đơn vị tính ở đầu góc phải Biểu đơn giá tổng hợp đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính tại trang 6 và trang 8 của Bộ đơn giá kèm theo Quyết định 64/2008/QĐ-UBND đã ghi: “Đơn vị tính: đồng/ha”.

Nay đính chính lại: “Đơn vị tính: đồng”.

2. Tại Biểu đơn giá chi tiết đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính (đối với các phần việc: lưới đo vẽ; đo vẽ chi tiết; xác định ranh giới thửa đất; chuyển chỉnh lý loại đất lên bản đồ địa chính gốc; lập bản vẽ bản đồ số; chuyển nội dung chỉnh lý lên bản đồ gốc) tại cột số 3 (ĐVT) ở các trang 8, trang 9, trang 10, trang 11, trang 12 của Bộ đơn giá kèm theo Quyết định 64/2008/QĐ-UBND đã ghi: “ha”

Nay đính chính lại: “thửa”.

3. Tại Biểu đơn giá đăng ký quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính tại cột số 3 (ĐVT) từ trang 15 đến trang 24 của Bộ đơn giá kèm theo Quyết định 64/2008/QĐ-UBND đã ghi: “giấy”.

Nay đính chính lại như sau:

- Đối với phần việc: Thẩm tra tình trạng thửa đất ở ngoài thực địa, trích lục thửa đất và chuẩn bị hợp đồng thuê đất (nếu có) ghi là: “thửa”;

- Đối với phần việc in bản đồ địa chính ghi là: “tờ”;

- Đối với phần việc viết giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi là: “giấy”;

- Tất cả các nội dung công việc còn lại ghi là: “hồ sơ”.

4. Điều chỉnh số tiền chi phí vật liệu tại cột số 8 từ trang 15 đến trang 24 của Bộ đơn giá kèm theo Quyết định 64/2008/QĐ-UBND đối với tất cả các phần việc cho phù hợp chi phí nội dung công việc. Theo đó, tổng giá trị chi phí tăng thêm của phần việc “Viết giấy chứng nhận bằng công nghệ tin học” được điều chỉnh tăng lên trên 6.900 đồng/01 giấy, các nội dung công việc khác còn lại giảm tương ứng, tổng số tiền của cột này không thay đổi.

(Có kèm theo Bộ đơn giá sau khi đính chính, điều chỉnh).

Điều 2. Quyết định này là một bộ phận cấu thành của Quyết định số 64/2008/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài chính, thủ trưởng các sở, ngành liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Tiến Phương

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1668/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1668/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/06/2015
Ngày hiệu lực30/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1668/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1668/QĐ-UBND 2015 đính chính 64/2008/QĐ-UBND tỉnh Bình Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 1668/QĐ-UBND 2015 đính chính 64/2008/QĐ-UBND tỉnh Bình Thuận
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu1668/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
     Người kýLê Tiến Phương
     Ngày ban hành30/06/2015
     Ngày hiệu lực30/06/2015
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường, Bất động sản
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật9 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 1668/QĐ-UBND 2015 đính chính 64/2008/QĐ-UBND tỉnh Bình Thuận

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1668/QĐ-UBND 2015 đính chính 64/2008/QĐ-UBND tỉnh Bình Thuận

         • 30/06/2015

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 30/06/2015

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực