Quyết định 167/2006/QĐ-UBND

Quyết định 167/2006/QĐ-UBND sửa đổi điều 8, mục 1 quy định tổ chức và hoạt động của Khuyến nông viên cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội kèm theo Quyết định 65/2003/QĐ-UB do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 167/2006/QĐ-UBND sửa đổi điều 8, mục 1 - quy định tổ chức và hoạt động của Khuyến nông viên cơ sở trên địa bàn Hà Nội QĐ 65/2003/QĐ-UB


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------

Số: 167/2006/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 8, MỤC 1 - QUY ĐỊNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA KHUYẾN NÔNG VIÊN CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI, BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 65/2003/QĐ-UB NGÀY 28/05/2003 CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 56/2005/NĐ-CP ngày 26/04/2005 của Chính phủ về khuyến nông khuyến ngư;
Căn cứ Quyết định số 65/2003/QĐ-UB ngày 28/05/2003 của UBND Thành phố Hà Nội V/v ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của Khuyến nông viên cơ sở trên địa bàn Thành phố Hà Nội;
Theo đề nghị của Liên Sở Nông nghiệp và PTNT - Tài chính - Nội vụ tại Tờ trình số 72/TTrLN-NN-TC-NV ngày 01/9/2006 về việc Nâng mức hỗ trợ kinh phí từ ngân sách Thành phố cho Trưởng ban thú y xã, phường, thị trấn; Kỹ thuật viên bảo vệ thực vật cơ sở; Cán bộ khuyến nông cơ sở;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung định mức kinh phí hỗ trợ cho Khuyến nông viên cơ sở tại điều 8, mục 1 - Quy định tổ chức và hoạt động của khuyến nông viên cơ sở trên địa bàn Thành phố Hà Nội, ban hành kèm theo Quyết định số 65/2003/QĐ-UB ngày 28/05/2003 của UBND Thành phố Hà Nội, cụ thể như sau:

Khuyến nông viên cơ sở được hỗ trợ kinh phí từ ngân sách Thành phố với định mức 1 tháng bằng 80% hệ số 1 mức lương tối thiểu theo quy định của Nhà nước.

Điều 2. Mức hỗ trợ được áp dụng thực hiện từ tháng 7/2006 và được điều chỉnh khi Nhà nước thay đổi mức lương tối thiểu.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Thương mại, Nội vụ; Chủ tịch UBND các Quận Huyện; Thủ trưởng các ngành, các đơn vị liên quan và Giám đốc Trung tâm khuyến nông Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như điều 3
- TT TU, TT HĐND TP
- Đ/c Chủ tịch UBND TP (để b/c)
- Các Đ/c PCT UBND TP
- VPUB: V5, NN, TH
- Lưu VT

TM/ ỦY BAN NHÂN DÂN
KT/ CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Qúy Đôn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 167/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu167/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/09/2006
Ngày hiệu lực01/07/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 167/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 167/2006/QĐ-UBND sửa đổi điều 8, mục 1 - quy định tổ chức và hoạt động của Khuyến nông viên cơ sở trên địa bàn Hà Nội QĐ 65/2003/QĐ-UB


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 167/2006/QĐ-UBND sửa đổi điều 8, mục 1 - quy định tổ chức và hoạt động của Khuyến nông viên cơ sở trên địa bàn Hà Nội QĐ 65/2003/QĐ-UB
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu167/2006/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
       Người kýLê Quý Đôn
       Ngày ban hành19/09/2006
       Ngày hiệu lực01/07/2006
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLĩnh vực khác
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật14 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 167/2006/QĐ-UBND sửa đổi điều 8, mục 1 - quy định tổ chức và hoạt động của Khuyến nông viên cơ sở trên địa bàn Hà Nội QĐ 65/2003/QĐ-UB

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 167/2006/QĐ-UBND sửa đổi điều 8, mục 1 - quy định tổ chức và hoạt động của Khuyến nông viên cơ sở trên địa bàn Hà Nội QĐ 65/2003/QĐ-UB

           • 19/09/2006

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/07/2006

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực