Quyết định 1670/QĐ-BKHCN

Quyết định 1670/QĐ-BKHCN năm 2007 công bố 5 tiêu chuẩn Quốc gia TCVN do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1670/QĐ-BKHCN công bố tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 2007 Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng kinh doanh điện tử ebXML


BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1670/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16/01/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP;
Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Công bố 5 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

1

TCVN 7635:2007

Kỹ thuật mật mã - Chữ ký số

2

TCVN ISO/TS 15000-1:2007

(ISO/TS 15000-1:2004)

Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng kinh doanh điện tử (ebXML) Phần 1: Quy định kỹ thuật về hồ sơ và thỏa thuận giao thức hợp tác (ebCPP)

3

TCVN ISO/TS 15000-2:2007

(ISO/TS 15000-2:2004)

Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng kinh doanh điện tử (ebXML) Phần 2: Quy định kỹ thuật về dịch vụ thông điệp (ebMS)

4

TCVN ISO/TS 15000-3:2007

(ISO/TS 15000-3:2004)

Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng kinh doanh điện tử (ebXML) Phần 3: Quy định kỹ thuật về mô hình thông tin đăng ký (ebRIM)

5

TCVN ISO/TS 15000-4:2007

(ISO/TS 15000-4:2004)

Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng kinh doanh điện tử (ebXML) Phần 4: Quy định kỹ thuật về dịch vụ đăng ký (ebRS)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục TĐC;
- Lưu HS, VT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1670/QĐ-BKHCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1670/QĐ-BKHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/08/2007
Ngày hiệu lực14/08/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1670/QĐ-BKHCN

Lược đồ Quyết định 1670/QĐ-BKHCN công bố tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 2007 Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng kinh doanh điện tử ebXML


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1670/QĐ-BKHCN công bố tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 2007 Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng kinh doanh điện tử ebXML
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1670/QĐ-BKHCN
        Cơ quan ban hànhBộ Khoa học và Công nghệ
        Người kýTrần Quốc Thắng
        Ngày ban hành14/08/2007
        Ngày hiệu lực14/08/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1670/QĐ-BKHCN công bố tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 2007 Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng kinh doanh điện tử ebXML

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1670/QĐ-BKHCN công bố tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 2007 Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng kinh doanh điện tử ebXML

            • 14/08/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/08/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực