Quyết định 1670/QĐ-BVHTTDL

Quyết định 1670/QĐ-BVHTTDL năm 2009 về việc tổ chức lớp tập huấn sáng tác tranh cổ động tuyên truyền những ngày lễ, kỷ niệm lớn năm 2009-2010 do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1670/QĐ-BVHTTDL tổ chức lớp tập huấn sáng tác tranh cổ động tuyên truyền những ngày lễ, kỷ niệm lớn năm 2009-2010


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 1670/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TỔ CHỨC LỚP TẬP HUẤN SÁNG TÁC TRANH CỔ ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN NHỮNG NGÀY LỄ, KỶ NIỆM LỚN NĂM 2009-2010

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/ NĐ-CP ngày 25/ tháng 12 năm 2007, của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-BVHTTDL ngày 02 tháng 01 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch công tác năm 2009;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao Cục Văn hóa cơ sở chức lớp tập huấn sáng tác tranh cổ động tuyên truyền những ngày lễ, kỷ niệm lớn năm 2009-2010 tại khu vực (phía Bắc và phía Nam).

Điều 2. Kinh phí tố chức lấy trong kinh phí hoạt động sự nghiệp của Cục Văn hóa cơ sở năm 2009. Ban Tổ chức tập huấn được đi lại bằng phương tiện máy bay.

Điều 3. Chánh Văn Phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở chịu trách nhiệm thì hành Quyết định này./.

 

KT BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Vĩnh Ái

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1670/QĐ-BVHTTDL

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1670/QĐ-BVHTTDL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/05/2009
Ngày hiệu lực05/05/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1670/QĐ-BVHTTDL

Lược đồ Quyết định 1670/QĐ-BVHTTDL tổ chức lớp tập huấn sáng tác tranh cổ động tuyên truyền những ngày lễ, kỷ niệm lớn năm 2009-2010


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1670/QĐ-BVHTTDL tổ chức lớp tập huấn sáng tác tranh cổ động tuyên truyền những ngày lễ, kỷ niệm lớn năm 2009-2010
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1670/QĐ-BVHTTDL
        Cơ quan ban hànhThể thao và Du lịch, Bộ Văn hoá
        Người ký***, Huỳnh Vĩnh Ái
        Ngày ban hành05/05/2009
        Ngày hiệu lực05/05/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1670/QĐ-BVHTTDL tổ chức lớp tập huấn sáng tác tranh cổ động tuyên truyền những ngày lễ, kỷ niệm lớn năm 2009-2010

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1670/QĐ-BVHTTDL tổ chức lớp tập huấn sáng tác tranh cổ động tuyên truyền những ngày lễ, kỷ niệm lớn năm 2009-2010

            • 05/05/2009

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/05/2009

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực