Quyết định 1671/QĐ-UBND

Quyết định số 1671/QĐ-UBND phê duyệt Dự toán kinh phí chế độ bồi dưỡng cho các thành viên và Thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự năm 2013 do tỉnh Bình Định ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1671/QĐ-UBND năm 2013 phí bồi dưỡng Thi hành án dân sự Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1671/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 25 tháng 6 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN KINH PHÍ CHI CHẾ ĐỘ BỒI DƯỠNG CHO CÁC THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO VÀ THƯ KÝ GIÚP VIỆC BAN CHỈ ĐẠO THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH NĂM 2013

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 293/QĐ-UBND ngày 18/6/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh Bình Định;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dự toán kinh phí chi chế độ bồi dưỡng cho các thành viên Ban Chỉ đạo và Thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh năm 2013 với số tiền là 17.000.000 đồng (Mười bảy triệu đồng), cụ thể như sau:

- Trưởng ban Ban Chỉ đạo: 250.000 đồng/người/quý.

- Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo: 200.000 đồng/người/quý.

- Các Ủy viên: 150.000 đồng/người/quý x 19 người = 2.850.000 đồng.

- Thư ký: 300.000 đồng/người/quý.

- Chi phí khác (văn phòng phẩm, nước uống,…): 2.600.000 đồng.

* Nguồn kinh phí: Sử dụng từ nguồn chi hành chính chưa phân bổ trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2013 để hỗ trợ cho Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh (Cục Thi hành án dân sự tỉnh).

Điều 2. Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh có trách nhiệm quản lý, sử dụng số kinh phí nêu tại Điều 1 đúng mục đích và thanh, quyết toán tài chính theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1671/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1671/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/06/2013
Ngày hiệu lực25/06/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1671/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1671/QĐ-UBND năm 2013 phí bồi dưỡng Thi hành án dân sự Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1671/QĐ-UBND năm 2013 phí bồi dưỡng Thi hành án dân sự Bình Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1671/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýHồ Quốc Dũng
        Ngày ban hành25/06/2013
        Ngày hiệu lực25/06/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1671/QĐ-UBND năm 2013 phí bồi dưỡng Thi hành án dân sự Bình Định

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1671/QĐ-UBND năm 2013 phí bồi dưỡng Thi hành án dân sự Bình Định

            • 25/06/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/06/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực