Quyết định 1672/QĐ-UBND

Quyết định 1672/QĐ-UBND năm 2014 ủy quyền quản lý thuê bao chứng thư số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước thuộc quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung toàn văn Quyết định 1672/QĐ-UBND 2014 ủy quyền quản lý thuê bao chứng thư số chuyên dùng Thừa Thiên Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1672/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 8 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN QUẢN LÝ THUÊ BAO CHỨNG THƯ SỐ CHUYÊN DÙNG TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC THUỘC QUYỀN QUẢN LÝ CỦA UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư 05/2010/TT-BNV ngày 01/7/2010 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về cung cấp, quản lý và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan thuộc hệ thống chính trị;

Căn cứ Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 15/8/2013 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2013-2015;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 482/TTr-STTTT ngày 23 tháng 7 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện trách nhiệm của người quản lý thuê bao đối với chứng thư số do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ cấp cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm quản lý thuê bao theo quy định tại Thông tư số 05/2010/TT-BNV và triển khai các kế hoạch ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước theo sự phân công, chỉ đạo của UBND tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Ban Cơ yếu Chính phủ;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- VP: CVP, PCVP Đ.N.Trân;
- Lưu: VT, DL.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1672/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1672/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/08/2014
Ngày hiệu lực15/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1672/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1672/QĐ-UBND 2014 ủy quyền quản lý thuê bao chứng thư số chuyên dùng Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1672/QĐ-UBND 2014 ủy quyền quản lý thuê bao chứng thư số chuyên dùng Thừa Thiên Huế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1672/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Văn Cao
        Ngày ban hành15/08/2014
        Ngày hiệu lực15/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1672/QĐ-UBND 2014 ủy quyền quản lý thuê bao chứng thư số chuyên dùng Thừa Thiên Huế

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1672/QĐ-UBND 2014 ủy quyền quản lý thuê bao chứng thư số chuyên dùng Thừa Thiên Huế

            • 15/08/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/08/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực