Quyết định 1672/QĐ-UBND

Quyết định 1672/QĐ-UBND năm 2008 bãi bỏ một phần quy định về thu phí dự thi, dự tuyển do tỉnh An Giang ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1672/QĐ-UBND năm 2008 bãi bỏ một phần phí dự thi dự tuyển An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1672 /QĐ-UBND

Long Xuyên, ngày 26 tháng 8 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BÃI BỎ MỘT PHẦN QUY ĐỊNH VỀ THU PHÍ DỰ THI, DỰ TUYỂN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và Lệ phí ngày 28/8/2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 11/7/2008 của HĐND tỉnh về việc bãi bỏ một phần quy định về thu phí dự thi, dự tuyển,

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ khoản 1 Điều 1 Quyết định số 2717/2005/QĐ-UBND ngày 30/9/2005 của UBND tỉnh về việc ban hành mức thu phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) vào các cơ sở giáo dục - đào tạo và dạy nghề thuộc địa phương quản lý.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1672/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1672/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/08/2008
Ngày hiệu lực26/08/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1672/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1672/QĐ-UBND năm 2008 bãi bỏ một phần phí dự thi dự tuyển An Giang


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 1672/QĐ-UBND năm 2008 bãi bỏ một phần phí dự thi dự tuyển An Giang
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu1672/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
     Người kýVương Bình Thạnh
     Ngày ban hành26/08/2008
     Ngày hiệu lực26/08/2008
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật16 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 1672/QĐ-UBND năm 2008 bãi bỏ một phần phí dự thi dự tuyển An Giang

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1672/QĐ-UBND năm 2008 bãi bỏ một phần phí dự thi dự tuyển An Giang

         • 26/08/2008

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 26/08/2008

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực