Quyết định 1675/QĐ-UBND

Quyết định 1675/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt quy hoạch điều chỉnh, bổ sung phạm vi ranh giới quy hoạch Khu đô thị Yên Lạc tại thị trấn Yên Lạc và xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc

Nội dung toàn văn Quyết định 1675/QĐ-UBND 2012 điều chỉnh quy hoạch Khu đô thị Yên Lạc Vĩnh Phúc


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1675/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 20 tháng 07 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG PHẠM VI RANH GIỚI QUY HOẠCH KHU ĐÔ THỊ YÊN LẠC, TẠI THỊ TRẤN YÊN LẠC VÀ XÃ TAM HỒNG, HUYỆN YÊN LẠC, TỈNH VĨNH PHÚC

ỦY BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND các cấp ngày 26-11-2003; Luật đất đai; Luật Quy hoạch đô thị;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý quy hoạch đô thị; Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 Hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng; Thông tư 01/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 Quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 56/2006/QĐ-UBND ngày 18/8/2006 V/v Ban hành quy định quản lý quy hoạch xây dựng và cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 1695/QĐ-UBND ngày 22/6/2010 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị Yên Lạc tại thị trấn Yên Lạc và xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc của UBND tỉnh;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1174/TTr-SXD ngày 04/7/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch điều chỉnh, bổ sung phạm vi ranh giới quy hoạch Khu đô thị Yên Lạc tại thị trấn Yên Lạc và xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc, gồm những nội dung chủ yếu sau:

1. Lý do điều chỉnh, bổ sung:

- Bổ sung diện tích lập quy hoạch tại các nút giao thông, các đoạn đường nối từ khu đô thị vào Tỉnh lộ 303, Tỉnh lộ 305 và tuyến đường đôi Yên Lạc theo đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 đã được phê duyệt. Do khi quy hoạch giới thiệu địa điểm để lập quy hoạch chưa xác định được vị trí các nút giao thông.

- Thu hẹp diện tích khu đất nhà ở xã hội để dành đất quy hoạch khu thiết chế văn hoá thể thao thôn Phù Lưu, xã Tam Hồng.

2. Nội dung điều chỉnh, bổ sung:

- Bổ sung diện tích theo chỉ giới 1,2,3,4 là 396,0m2, có phạm vi:

+ Phía Đông Nam giáp đất dân cư;

+ Phía Đông bắc giáp Tỉnh lộ 303;

+ Phía Tây nam giáp phạm vi khu đô thị đã được phê duyệt;

+ Phía Tây bắc giáp đất dân cư.

- Bổ sung diện tích theo chỉ giới 5,6,7,8 là 100,0m2, có phạm vi:

+ Phía Đông Nam giáp đất dân cư;

+ Phía Đông bắc giáp Tỉnh lộ 303;

+ Phía Tây nam giáp phạm vi khu đô thị đã được phê duyệt;

+ Phía Tây bắc giáp đất dân cư.

- Bổ sung diện tích theo chỉ giới 9,10,11,12,13 là 812,0m2, có phạm vi:

+ Phía Đông nam giáp phạm vi khu đô thị đã được phê duyệt;

+ Phía Đông bắc giáp Nhà thi đấu bắn súng;

+ Phía Tây nam giáp Công ty môi trường Yên Lạc;

+ Phía Tây bắc giáp trục đường đôi Yên Lạc;

- Bổ sung diện tích theo chỉ giới 14,15,16,17 là 335,0m2, có phạm vi:

+ Phía Đông nam giáp Tỉnh lộ 305;

+ Phía Đông bắc giáp đất dân cư;

+ Phía Tây nam giáp đất dân cư.

+ Phía Tây bắc giáp phạm vi khu đô thị đã được phê duyệt;

- Thu hẹp diện tích theo chỉ giới 18,19,20,21,22, là 5025,0m2, có phạm vi:

+ Phía đông nam giáp đất dân cư.

+ Phía đông bắc, tây nam, tây bắc giáp khu đất quy hoạch nhà ở xã hội.

Tổng diện tích phạm vi quy hoạch Khu đô thị Yên Lạc sau khi điều chỉnh, bổ sung là 508.611,0m2, giảm 3.382m2 so với phạm vi quy hoạch được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1695/QĐ-UBND ngày 22/6/2010.

(Kèm theo bản vẽ kí hiệu QHYL: 04 tỉ lệ 1/500 do Viện Quy hoạch Xây dựng Vĩnh Phúc xác lập)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao chủ đầu tư lập các thủ tục XDCB tiếp theo, trình phê duyệt quy hoạch khu đô thị theo phạm vi ranh giới mới làm cơ sở triển khai dự án theo quy định. Trong quá trình lập quy hoạch và đầu tư xây dựng trong khu vực quy hoạch phải tuân thủ theo QHCTXD TL1/500 điều chỉnh được phê duyệt tại quyết định này, chịu trách nhiệm toàn bộ về những thiệt hại do không thực hiện đúng quy hoạch được duyệt. Giao UBND huyện Yên Lạc cùng chủ đầu tư tổ chức công bố công khai quy hoạch điều chỉnh theo quy định.

2. Thủ trưởng các ngành: Xây dựng, Tài nguyên Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; UBND huyện Yên Lạc có trách nhiệm giúp đỡ và giám sát Chủ đầu tư các dự án trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện xây dựng công trình theo quy hoạch, sử dụng đất đúng mục đích.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các ngành: Xây dựng, Tài nguyên – Môi trường, Giao thông Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý khu công nghiệp; UBND huyện Yên Lạc, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng Yên Lạc và Thủ trưởng các cơ quan và đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hà Hoà Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1675/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1675/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/07/2012
Ngày hiệu lực20/07/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1675/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1675/QĐ-UBND 2012 điều chỉnh quy hoạch Khu đô thị Yên Lạc Vĩnh Phúc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1675/QĐ-UBND 2012 điều chỉnh quy hoạch Khu đô thị Yên Lạc Vĩnh Phúc
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1675/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
        Người kýHà Hoà Bình
        Ngày ban hành20/07/2012
        Ngày hiệu lực20/07/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1675/QĐ-UBND 2012 điều chỉnh quy hoạch Khu đô thị Yên Lạc Vĩnh Phúc

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1675/QĐ-UBND 2012 điều chỉnh quy hoạch Khu đô thị Yên Lạc Vĩnh Phúc

            • 20/07/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/07/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực