Quyết định 1676/QĐ-UBND

Quyết định 1676/QĐ-UBND năm 2019 về Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Thái Nguyên

Nội dung toàn văn Quyết định 1676/QĐ-UBND 2019 Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực Thái Nguyên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1676/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 18 tháng 6 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP CHỦ LỰC TỈNH THÁI NGUYÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 1203/QĐ-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 227/TTr-SNN ngày 31/01/2019 và Văn bản số 1150/SNN-KHTC ngày 07/6/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Thái Nguyên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Thủ trưng các Sở, Ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- LĐ VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CNN, TH.
Bachđt, 08/3/19, 80b

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Văn Lượng

 

PHỤ LỤC:

DANH MỤC SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP CHỦ LỰC TỈNH THÁI NGUYÊN
(Kèm theo Quyết định số 1676/QĐ-UBND ngày 18/6/2019 của UBND tỉnh Thái Nguyên)

TT

Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực cấp tỉnh

Định hướng phát triển sản phẩm nông nghiệp tập trung trên địa bàn các huyện, thành ph, thị xã

I

Sản phẩm trồng trọt

 

1

Chè

Các huyện: Đại Từ, Đồng Hỷ, Phú Lương, Định Hóa, Võ Nhai; thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công; thị xã Phổ Yên

2

Lúa gạo

Các huyện: Phú Bình, Đại Từ; thị xã Phổ Yên

3

Rau, qu

Các huyện: Đại Từ, Phú Bình; thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên

II

Sản phẩm chăn nuôi

 

4

Thịt lợn

Các huyện: Phú Bình, Đồng Hỷ, Phú Lương, Đại Từ; thành ph, Thái Nguyên, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên

5

Thịt gà và trứng gà

Các huyện: Phú Bình, Đồng Hỷ, Phú Lương, Định Hóa, Đại Từ; thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên

III

Sản phẩm thủy sản

 

6

Cá nước ngọt

Các huyện: Đại Từ, Phú Bình

IV

Sản phm lâm nghiệp

 

7

Gỗ và sản phẩm từ gỗ

Các huyện: Định Hóa, Đồng Hỷ, Phú Lương, Đại Từ, Võ Nhai

8

Cây Quế

Huyện Định Hóa

9

Cây dược liệu (Cà gai leo, đinh lăng, ba kích, hà thủ ô, khôi nhung, sa nhân, trà hoa vàng, dây thìa canh, sạ đen, nghệ, gừng, sả, địa liền, gấc, giảo cổ lam, ích mẫu, kim tiền thảo, ý dĩ, bạch chỉ bch truật, địa hoàng, ...)

Các huyện: Võ Nhai, Đồng Hỷ, Phú Lương, Định Hóa, Đại Từ; thành ph Sông Công

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1676/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1676/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/06/2019
Ngày hiệu lực18/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1676/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1676/QĐ-UBND 2019 Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực Thái Nguyên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1676/QĐ-UBND 2019 Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực Thái Nguyên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1676/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Nguyên
        Người kýDương Văn Lượng
        Ngày ban hành18/06/2019
        Ngày hiệu lực18/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1676/QĐ-UBND 2019 Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực Thái Nguyên

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1676/QĐ-UBND 2019 Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực Thái Nguyên

            • 18/06/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/06/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực