Quyết định 168/1999/QĐ-UB

Quyết định 168/1999/QĐ-UB về bộ đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Bình Phước

Quyết định 168/1999/QĐ-UB bộ đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Bình Phước đã được thay thế bởi Quyết định 101/2006/QĐ-UBND Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Phước và được áp dụng kể từ ngày 20/10/2006.

Nội dung toàn văn Quyết định 168/1999/QĐ-UB bộ đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 168/1999/QĐ-UB

Bình Phước, ngày 19 tháng 07 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỈNH BÌNH PHƯỚC.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/06/1994.

Căn cứ Nghị định 42/CP ngày 16/07/1996 và Nghị định 92/CP ngày 23/08/1997 của Chính Phủ về việc ban hành Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng.

Căn cứ Quyết định số 1442/QD-BXD ngày 25/11/1998 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Định mức dự toán XDCB.

Căn cứ Quyết định số 1260/QD-BXD ngày 28/11/1998 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Bảng giá ca máy trong XDCB.

Theo đề nghị tại Tờ trình số 478/TT-XD ngày 10 tháng 07 năm 1999 của Sở Xây dựng Tỉnh Bình Phước.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Nay ban hành “Bộ Đơn giá XDCB Tỉnh Bình Phước” với nội dung như sau :

1. Bộ Đơn giá XDCB Tỉnh Bình Phước là cơ sở để lập, thẩm định, xét duyệt thiết kế kỹ thuật – tổng dự toán, thẩm tra và phê duyệt quyết toán các công trình XDCB, xác định giá xét thầu xây lắp các công trình XDCB trên địa bàn Tỉnh Bình Phước.

2. Bộ Đơn giá này áp dụng cho tất cả các công trình XDCB của Trung ương và địa phương được xây dựng trên địa bàn Tỉnh Bình Phước không phân biệt nguồn vốn đầu tư.

3. Đối với công trình hoặc hạng mục công trình đặc biệt cần lập đơn giá riêng, UBND Tỉnh giao trách nhiệm cho Sở Xây dựng xem xét cụ thể và tập hợp các đơn giá riêng nói trên, trình Bộ Xây dựng thỏa thuận và trình UBND Tỉnh ban hành áp dụng trên địa bàn Tỉnh Bình Phước.

4. Khi thanh toán khối lượng xây lắp hoàn thành, các bên giao nhận thầu căn cứ vào định mức dự toán, giá vật liệu được thông báo hàng tháng, những thay đỏi về giá ca máy hoặc tiền lương của thời điểm đó (nếu có) để xác định đơn giá XDCB dùng thanh toán, quyết toán.

5. Các cơ quan thanh toán phải kiểm tra sự đúng đắn của đơn giá XDCB này hoặc số bù trừ chênh lệch giá trước khi thanh toán.

6. Khi có biến động về giá, tiền lương trong XDCB, UBND Tỉnh giao trách nhiệm cho Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài chính – Vật giá phối hợp cùng các ngành liên quan trình UBND Tỉnh ban hành kịp thời các hệ số điều chỉnh.

7. Giám đốc Sở Xây dựng chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Bộ Đơn giá XDCB Tỉnh Bình Phước.

8. Bộ Đơn giá gồm hai phần : Phần xây dựng mới gồm 18 chương và phần cải tạo, sửa chữa nhà gồm 12 chương, Bộ đơn giá có hiệu lực thi hành 07 ngày từ khi ban hành Quyết định.

ĐIỀU 2: Các Ông Chánh Văn phòng UBND Tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài chính – Vật giá, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chi cục Trưởng Chi cục Đầu tư – Phát triển, Chủ tịch UBND các huyện cùng Thủ trưởng các ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tấn Hưng

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 168/1999/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu168/1999/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/07/1999
Ngày hiệu lực19/07/1999
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/10/2006
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 168/1999/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 168/1999/QĐ-UB bộ đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 168/1999/QĐ-UB bộ đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Bình Phước
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu168/1999/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
        Người kýNguyễn Tấn Hưng
        Ngày ban hành19/07/1999
        Ngày hiệu lực19/07/1999
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/10/2006
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 168/1999/QĐ-UB bộ đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Bình Phước

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 168/1999/QĐ-UB bộ đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Bình Phước