Quyết định 168/2002/QĐ-TTg

Quyết định 168/2002/QĐ-TTg thành lập Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 168/2002/QĐ-TTg thành lập Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 168/2002/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP SỞ QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 và Pháp lệnh về nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ở mỗi cấp ngày 25 tháng 6 năm 1996;
Căn cứ Nghị định số 93/2001/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 của Chính phủ về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố Hồ Chí Minh;
Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Sở Quy hoạch - Kiến trúc trực thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở tổ chức lại Văn phòng Kiến trúc sư trưởng thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Bộ trưởng Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3,
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ,
- Công báo,
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ,Cục,
các đơn vị trực thuộc,
- Lưu: TCCB (5b), VT.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Phan Văn Khải


 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 168/2002/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu168/2002/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/11/2002
Ngày hiệu lực12/12/2002
Ngày công báo20/12/2002
Số công báoSố 64
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 168/2002/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 168/2002/QĐ-TTg thành lập Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 168/2002/QĐ-TTg thành lập Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu168/2002/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýPhan Văn Khải
        Ngày ban hành27/11/2002
        Ngày hiệu lực12/12/2002
        Ngày công báo20/12/2002
        Số công báoSố 64
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 168/2002/QĐ-TTg thành lập Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 168/2002/QĐ-TTg thành lập Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh

            • 27/11/2002

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/12/2002

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/12/2002

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực