Quyết định 168/2008/QĐ-TTg

Quyết định 168/2008/QĐ-TTg về danh mục bí mật nhà nước độ tối mật của học viện chính trị - hành chính quốc gia Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 168/2008/QĐ-TTg danh mục bí mật nhà nước độ tối mật của học viện chính trị - hành chính quốc gia Hồ Chí Minh đã được thay thế bởi Quyết định 07/2018/QĐ-TTg Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật của Học viện Chính trị quốc gia và được áp dụng kể từ ngày 10/04/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 168/2008/QĐ-TTg danh mục bí mật nhà nước độ tối mật của học viện chính trị - hành chính quốc gia Hồ Chí Minh


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 168/2008/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

DANH MỤC BÍ MẬT NHÀ NƯỚC ĐỘ TỐI MẬT CỦA HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước ngày 28 tháng 12 năm 2000;
Căn cứ Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước;
Xét đề nghị của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh và Bộ trưởng Bộ Công an,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh gồm:

1. Tin, tài liệu về những nội dung trong lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam chưa được cấp có thẩm quyền kết luận; các tài liệu có liên quan đến thân thế, sự nghiệp của các cán bộ, lãnh đạo Đảng và Nhà nước mà Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh lưu giữ, quản lý theo chức năng, chưa công bố hoặc không công bố.

2. Các đề tài, công trình khoa học do Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ giao Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh nghiên cứu phục vụ công tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại; kết quả nghiên cứu có nội dung liên quan đến chế độ chính trị, quốc phòng và an ninh chưa công bố hoặc không công bố.

3. Những ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước về các hoạt động của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh chưa công bố hoặc không công bố.

4. Những tin, tài liệu có sử dụng tin, tài liệu, số liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật của cơ quan khác.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh và Bộ trưởng Bộ Công an chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành Quyết định này.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Văn phòng BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UB Giám sát tài chính Quốc gia;
- BQL KKTCKQT Bờ Y;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN; Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu Văn thư, NC (5b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 168/2008/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu168/2008/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/2008
Ngày hiệu lực11/01/2009
Ngày công báo27/12/2008
Số công báoTừ số 697 đến số 698
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/04/2018
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 168/2008/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 168/2008/QĐ-TTg danh mục bí mật nhà nước độ tối mật của học viện chính trị - hành chính quốc gia Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 168/2008/QĐ-TTg danh mục bí mật nhà nước độ tối mật của học viện chính trị - hành chính quốc gia Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu168/2008/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành12/12/2008
        Ngày hiệu lực11/01/2009
        Ngày công báo27/12/2008
        Số công báoTừ số 697 đến số 698
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/04/2018
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 168/2008/QĐ-TTg danh mục bí mật nhà nước độ tối mật của học viện chính trị - hành chính quốc gia Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 168/2008/QĐ-TTg danh mục bí mật nhà nước độ tối mật của học viện chính trị - hành chính quốc gia Hồ Chí Minh