Quyết định 168-BYT-QĐ

Quyết định 168-BYT-QĐ năm 1963 giải thể Quốc doanh dược liệu trung ương trực thuộc Bộ y tế và thành lập Quốc doanh dược liệu cấp 1 trực thuộc Cục Phân phối dược phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 168-BYT-QĐ

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 1963

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIẢI THỂ QUỐC DOANH DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG TRỰC THUỘC BỘ Y TẾ VÀ THÀNH LẬP QUỐC DOANH DƯỢC LIỆU CẤP 1 TRỰC THUỘC CỤC PHÂN PHỐI DƯỢC PHẨM

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 153-CP ngày 05-10-1961 của Hội đồng Chính phủ về việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy Bộ Y tế;
Căn cứ Quyết định số 53-BYT-QĐ ngày 22-01-1962 của Bộ Y tế về việc thành lập Quốc doanh dược liệu trung ương thuộc Bộ Y tế;
Theo đề nghị của các ông Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Phân phối dược phẩm;
Sau khi thống nhất ý kiến với Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giải thể Quốc doanh dược liệu trung ương trực thuộc Bộ Y tế và thành lập Quốc doanh dược liệu cấp 1 trực thuộc Cục phân phối dược phẩm.

Điều 2. Quốc doanh dược liệu cấp 1 là đơn vị hạch toán kinh tế độc lập có nhiệm vụ:

- Thu mua và phân phối các loại dược liệu kể cả thuốc Bắc, phục vụ cho công tác phòng bệnh và chữa bệnh, cung cấp trong nước và xuất khẩu;

- Bảo quản và dự trữ lực lượng theo nhu cầu chung và nhu cầu của Nhà nước do Bộ trực tiếp quản lý.

Điều 3. Lãnh đạo Quốc doanh dược liệu cấp I do Chủ nhiệm phụ trách và hai phó Chủ nhiệm giúp việc.

Tổ chức bộ máy, Bộ tạm thời quy định như sau:

1. Phòng hành chính nhân sự

2. Phòng kế toán tài vụ

3. Phòng kế toán nghiệp vụ

4. Kho I (thuốc Nam, thuốc Bắc, cao đơn)

5. Kho II (sửa chữa chế biến)

6. Kho III (Hải phòng)

Điều 4. Những điểm quy định về nhiệm vụ tổ chức, Quốc doanh dược liệu trung ương tại Quyết định số 53-BYT-QD ngày 22-01-1962, nếu trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Điều 6. Các ông Chánh văn phòng, Vụ trưởng vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Phân phối dược phẩm Bộ Y tế và Quốc doanh dược liệu trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Đức Thắng

 

Thuộc tính văn bản 168-BYT-QĐ
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 168-BYT-QĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 07/02/1963
Ngày hiệu lực 07/02/1963
Ngày công báo 27/02/1963
Số công báo Số 4
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 12 năm trước

Lược đồ văn bản

Quyết định 168-BYT-QĐ giải thể Quốc doanh dược liệu TW thuộc Bộ y tế, thành lập Quốc doanh dược liệu cấp 1 thuộc Cục Phân phối dược phẩm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 168-BYT-QĐ giải thể Quốc doanh dược liệu TW thuộc Bộ y tế, thành lập Quốc doanh dược liệu cấp 1 thuộc Cục Phân phối dược phẩm
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 168-BYT-QĐ
Cơ quan ban hành Bộ Y tế
Người ký Nguyễn Đức Thắng
Ngày ban hành 07/02/1963
Ngày hiệu lực 07/02/1963
Ngày công báo 27/02/1963
Số công báo Số 4
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 12 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

 • 07/02/1963

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 27/02/1963

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 07/02/1963

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực