Quyết định 168/QĐ-BGTVT

Quyết định 168/QĐ-BGTVT năm 2013 đính chính Thông tư 45/2012/TT-BGTVT quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe mô tô, gắn máy do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 168/QĐ-BGTVT năm 2013 đính chính Thông tư 45/2012/TT-BGTVT


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 168/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 45/2012/TT-BGTVT NGÀY 23 THÁNG 10 NĂM 2012 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI QUY ĐỊNH VỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG SẢN XUẤT, LẮP RÁP XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 100/2010/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về Công báo;

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ,,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính Phụ lục I (Các hạng mục bắt buộc phải kiểm tra, thử nghiệm và chứng nhận đối với xe mô tô, xe gắn máy và linh kiện) ban hành kèm theo Thông tư số 45/2012/TT-BGTVT ngày 23 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy như sau:

1. Sửa số hiệu Quy chuẩn “QCVN 42 : 2012/BGTVT” thành “QCVN 47 : 2012/BGTVT”;

2. Sửa số hiệu Quy chuẩn “QCVN 43 : 2012/BGTVT” thành “QCVN 46 : 2012/BGTVT”;

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Công báo;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Website Bộ GTVT;
- Lưu VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 168/QĐ-BGTVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu168/QĐ-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/01/2013
Ngày hiệu lực18/01/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 168/QĐ-BGTVT

Lược đồ Quyết định 168/QĐ-BGTVT năm 2013 đính chính Thông tư 45/2012/TT-BGTVT


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 168/QĐ-BGTVT năm 2013 đính chính Thông tư 45/2012/TT-BGTVT
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu168/QĐ-BGTVT
       Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
       Người kýLê Mạnh Hùng
       Ngày ban hành18/01/2013
       Ngày hiệu lực18/01/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật11 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 168/QĐ-BGTVT năm 2013 đính chính Thông tư 45/2012/TT-BGTVT

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 168/QĐ-BGTVT năm 2013 đính chính Thông tư 45/2012/TT-BGTVT

           • 18/01/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/01/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực