Quyết định 1680/QĐ-UBND

Quyết định 1680/QĐ-UBND bổ sung Kế hoạch Công tác thanh niên năm 2014 do thành phố Đà Nẵng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1680/QĐ-UBND năm 2014 bổ sung Kế hoạch Công tác thanh niên Đà Nẵng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1680/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 3 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THANH NIÊN NĂM 2014

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 9235/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2012 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Chương trình thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 7257/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2013 của Chủ tịch UBND thành phố về ban hành Kế hoạch Công tác thanh niên năm 2014 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 441/TTr-SNV ngày 14 tháng 3 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung Kế hoạch Công tác thanh niên năm 2014 được ban hành tại Quyết định số 7257/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2013 của Chủ tịch UBND thành phố (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nội vụ hướng dẫn triển khai, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá và báo cáo Chủ tịch UBND thành phố kết quả thực hiện các nhiệm vụ bổ sung này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, xã, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Đà Nẵng và các cơ quan có liên quan trên địa bàn thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Nội vụ;
- Ban Thường vụ Thành ủy;
- TT HĐND thành phố;
- Đài Phát thanh - Truyền hình ĐN;
- Báo Đà Nẵng;
- Cổng Thông tin điện tử TP;
- Lưu: VT, NC-PC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Anh

 

DANH MỤC

CÁC NHIỆM VỤ BỔ SUNG KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THANH NIÊN NĂM 2014
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1680 /QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2014 của Chủ tịch UBND thành phố)

Số TT

Nhiệm vụ

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

1.

Nghiên cứu, tham khảo mô hình hỗ trợ khởi sự doanh nghiệp cho thanh niên của thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương để tham mưu UBND thành phố ban hành Đề án xây dựng mô hình tại Đà Nẵng nhằm hưởng ứng Năm Doanh nghiệp 2014 của thành phố

Sở Nội vụ

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thành phố;

- Thành Đoàn;

- Hội Doanh nhân trẻ thành phố;

- Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố.

Tháng 4/2014

2.

Tăng cường hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên di cư và thanh niên chưa có việc làm tại địa bàn dân cư

Sở Tư pháp

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Thành Đoàn;

- UBND các quận, huyện, phường, xã

Tháng 4/2014

3.

Tăng cường hỗ trợ, đào tạo nghề công nghệ thông tin đối với các đối tượng thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên khuyết tật, thanh niên sau cai nghiện, sau cải tạo, bộ đội xuất ngũ

Sở Thông tin và Truyền thông

- Thành Đoàn;

- Công an thành phố;

- Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng;

- Báo Đà Nẵng;

- Các Sở: Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội;

- UBND các quận, huyện, phường, xã.

Tháng 4/2014

4.

Mở rộng, phát triển mô hình câu lạc bộ ngoại ngữ và các diễn đàn, sân chơi về ngoại ngữ trong các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, cơ sở du lịch, dịch vụ để khuyến khích việc sử dụng ngoại ngữ trong công việc

Sở Ngoại vụ

- Thành Đoàn;

- Các sở, ban, ngành;

- UBND quận, huyện;

- Trung tâm Xúc tiến du lịch;

- Câu lạc bộ Cán bộ trẻ;

- Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố;

- Hội Sinh viên.

Tháng 6/2014

5.

Tham mưu UBND thành phố ban hành và triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể mạng lưới cơ sở hạ tầng xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn thành phố đến năm 2020

Sở Xây dựng

- Sở Nội vụ;

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tháng 4/2014

6.

Xây dựng các chuyên mục, tin, bài trên sóng phát thanh, truyền hình để phản ánh tâm tư, nguyện vọng và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần của thanh niên

Đài Phát thanh -Truyền hình TP

- Thành Đoàn;

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tháng 4/2014

7.

Xây dựng Đề án thí điểm mô hình bố trí chuyên gia làm nhiệm vụ tư vấn tâm lý đối với cán bộ, giáo viên, học sinh tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Nội vụ

Tháng 4/2014

8.

Tổ chức điều tra, khảo sát để tiếp cận, nắm bắt dư luận xã hội trong thanh niên làm cơ sở quản lý, điều hành và ban hành chính sách hợp lý đối với thanh niên

Thành Đoàn

- Ban Tuyên giáo Thành ủy;

- Sở Nội vụ;

- Các sở, ngành có liên quan.

Tháng 5/2014

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1680/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1680/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/03/2014
Ngày hiệu lực20/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1680/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1680/QĐ-UBND năm 2014 bổ sung Kế hoạch Công tác thanh niên Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1680/QĐ-UBND năm 2014 bổ sung Kế hoạch Công tác thanh niên Đà Nẵng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1680/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
        Người kýNguyễn Xuân Anh
        Ngày ban hành20/03/2014
        Ngày hiệu lực20/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1680/QĐ-UBND năm 2014 bổ sung Kế hoạch Công tác thanh niên Đà Nẵng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1680/QĐ-UBND năm 2014 bổ sung Kế hoạch Công tác thanh niên Đà Nẵng

            • 20/03/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/03/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực