Quyết định 1682/QĐ-UBND

Quyết định 1682/QĐ-UBND năm 2011 phê duyệt Kế hoạch thực hiện hỗ trợ phát triển kinh tế dịch vụ trong nông nghiệp, thủy sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2010-2015 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1682/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thực hiện hỗ trợ phát triển


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1682/QĐ-UBND

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 02 tháng 08 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2011 CỦA KẾ HOẠCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KINH TẾ DỊCH VỤ TRONG NÔNG NGHIỆP, THỦY SẢN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU GIAI ĐOẠN 2010-2015

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1350/QĐ-UBND ngày 26/5/2010 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ phát triển kinh tế dịch vụ trong nông nghiệp, thủy sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2010-2015;

Căn cứ Quyết định số 55/2010/QĐ-UBND ngày 16/12/2010 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2011;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tại tờ trình số 157/TTr-SNN-KH ngày 26/6/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch thực hiện năm 2011 của Kế hoạch hỗ trợ phát triển kinh tế dịch vụ trong nông nghiệp, thủy sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2010-2015 cụ thể như sau:

I. NHIỆM VỤ:

1. Tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật:

- Tổ chức 02 lớp tuyên truyền phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về kinh doanh giống cây trồng.

- Tổ chức 01 lớp tuyên truyền phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác.

2. Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức hoạt động dịch vụ:

- Tổ chức 01 lớp tập huấn kiến thức về hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực thủy sản.

- Tổ chức 02 lớp bồi dưỡng kỹ năng trong hoạt động dịch vụ thú y.

3. Tham quan, học tập kinh nghiệm mô hình kinh tế dịch vụ hoạt động có hiệu quả: 01 chuyến, tại An Giang.

4. Hỗ trợ nâng cao năng lực hoạt động dịch vụ nông nghiệp:

- Hỗ trợ hợp tác xã nông nghiệp - dịch vụ Nhân Tâm, huyện Xuyên Mộc thực hiện dự án đầu tư mua 01 xe tải nhẹ (loại 1,2 tấn) phục vụ vận chuyển nông sản hàng hóa cho hợp tác xã và bà con nông dân trên địa bàn. Kinh phí hỗ trợ tối đa là 54.000.000 đồng (khoảng 30% giá mua xe).

II. DỰ TOÁN KINH PHÍ: 185.000.000 đ (Một trăm tám mươi lăm triệu đồng).

(Nhiệm vụ cụ thể và dự toán chi tiết theo tờ trình số 41/TTr-CCPTNT và Kế hoạch số 42/KH-CCPTNT ngày 22/6/2011 của Chi cục Phát triển nông thôn).

III. NGUỒN VỐN: Ngân sách tỉnh năm 2011.

Điều 2. Sở Nông nghiệp và PTNT có trách nhiệm chỉ đạo Chi cục Phát triển nông thôn tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phê duyệt tại điều 1; quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định hiện hành.

Sở Tài chính có trách nhiệm thẩm tra và trình UBND tỉnh phê duyệt cấp pháp kinh phí cho Chi cục Phát triển nông thôn triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ tưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu: VT, TH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Thới

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1682/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1682/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/08/2011
Ngày hiệu lực12/08/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1682/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1682/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thực hiện hỗ trợ phát triển


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1682/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thực hiện hỗ trợ phát triển
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1682/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
        Người kýTrần Ngọc Thới
        Ngày ban hành02/08/2011
        Ngày hiệu lực12/08/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1682/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thực hiện hỗ trợ phát triển

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1682/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thực hiện hỗ trợ phát triển

           • 02/08/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/08/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực