Quyết định 1685/QĐ-TTg

Quyết định 1685/QĐ-TTg năm 2017 về xuất cấp giống cây trồng từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1685/QĐ-TTg 2017 xuất cấp giống cây trồng từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ địa phương


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1685/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XUẤT CẤP GIỐNG CÂY TRỒNG TỪ NGUỒN DỰ TRỮ QUỐC GIA HỖ TRỢ CÁC ĐỊA PHƯƠNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 8540/TTr-BNN-TT ngày 10 tháng 10 năm 2017, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 8745/BKHĐT-KTDV ngày 25 tháng 10 năm 2017, của Bộ Tài chính tại văn bản số 14388/BTC-TCDT ngày 25 tháng 10 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) 600 tấn hạt giống lúa và 100 tấn hạt giống ngô từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Quảng Trị, Hà Tĩnh và Phú Thọ để hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bão và mưa lũ, cụ thể:

- Tỉnh Phú Thọ: 50 tấn giống lúa; 10 tấn giống ngô.

- Tỉnh Quảng Trị: 300 tấn giống lúa; 60 tấn giống ngô.

- Tỉnh Hà Tĩnh: 250 tấn giống lúa; 30 tấn giống ngô.

Ủy ban nhân dân các tỉnh tiếp nhận, quản lý và sử dụng số giống cây trồng nêu trên theo đúng quy định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng CP, PTTg Vương Đình Huệ,
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT, các Vụ: NN, QHĐP, TH, TKBT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Vương Đình
Huệ

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1685/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1685/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/11/2017
Ngày hiệu lực01/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1685/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1685/QĐ-TTg 2017 xuất cấp giống cây trồng từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ địa phương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1685/QĐ-TTg 2017 xuất cấp giống cây trồng từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ địa phương
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1685/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýVương Đình Huệ
        Ngày ban hành01/11/2017
        Ngày hiệu lực01/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 1685/QĐ-TTg 2017 xuất cấp giống cây trồng từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ địa phương

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 1685/QĐ-TTg 2017 xuất cấp giống cây trồng từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ địa phương

             • 01/11/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 01/11/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực