Quyết định 1685/QĐ-UBND

Quyết định 1685/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính ban hành mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc tỉnh Bến Tre

Quyết định 1685/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền đã được thay thế bởi Quyết định 1711/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính xây dựng Ủy ban nhân dân cấp huyện Bến Tre và được áp dụng kể từ ngày 16/08/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 1685/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1685/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 05 tháng 9 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 104/TTr-SXD ngày 10 tháng 8 năm 2012 và Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 1311/TTr-VPUBND ngày 29 tháng 8 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 03 thủ tục hành chính được ban hành mới; 07 thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

Điều 2. Giám đốc Sở Xây dựng có trách nhiệm triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hiếu

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BAN HÀNH MỚI; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1685/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2012 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Số TTHC

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

01

 

Thẩm định, phê duyệt dự án phát triển nhà ở bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước có mức vốn dưới 30 tỷ đồng (không tính tiền sử dụng đất)

Ban hành mới

02

 

Chấp thuận đầu tư dự án phát triển nhà ở bằng nguồn vốn không phải từ ngân sách nhà nước có số lượng nhà ở dưới 500 căn

Ban hành mới

03

 

Chấp thuận bổ sung nội dung dự án phát triển nhà ở bằng nguồn vốn không phải từ ngân sách nhà nước (có số lượng nhà ở dưới 500 căn) đã được phê duyệt

Ban hành mới

04

156952

Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình đối với cá nhân

Bãi bỏ

05

 

Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với cá nhân

Bãi bỏ

06

087577

156958

Cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình đối với cá nhân

Bãi bỏ

07

 

Cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình đối với cá nhân

Bãi bỏ

08

156956

Cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với cá nhân

Bãi bỏ

09

087533

156965

Xác nhận thay đổi sau khi cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với cá nhân

Bãi bỏ

10

 

Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở trường hợp nhà ở đã có giấy chứng nhận đối với tổ chức

Bãi bỏ

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1685/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1685/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/09/2012
Ngày hiệu lực05/09/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/08/2018
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1685/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1685/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1685/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1685/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
        Người kýNguyễn Văn Hiếu
        Ngày ban hành05/09/2012
        Ngày hiệu lực05/09/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/08/2018
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1685/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1685/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền