Quyết định 1687/QĐ-BKHCN

Quyết định 1687/QĐ-BKHCN năm 2012 công bố tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1687/QĐ-BKHCN 2012 công bố tiêu chuẩn quốc gia Bộ Khoa học Công nghệ


BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1687/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố 03 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây.

1. TCVN 9251:2012 Bìa hồ sơ lưu trữ

2. TCVN 9252:2012 Hộp bảo quản tài liệu lưu trữ

3. TCVN 9253:2012 Giá bảo quản tài liệu lưu trữ

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Việt Thanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1687/QĐ-BKHCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1687/QĐ-BKHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/07/2012
Ngày hiệu lực23/07/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1687/QĐ-BKHCN

Lược đồ Quyết định 1687/QĐ-BKHCN 2012 công bố tiêu chuẩn quốc gia Bộ Khoa học Công nghệ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1687/QĐ-BKHCN 2012 công bố tiêu chuẩn quốc gia Bộ Khoa học Công nghệ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1687/QĐ-BKHCN
        Cơ quan ban hànhBộ Khoa học và Công nghệ
        Người kýTrần Việt Thanh
        Ngày ban hành23/07/2012
        Ngày hiệu lực23/07/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1687/QĐ-BKHCN 2012 công bố tiêu chuẩn quốc gia Bộ Khoa học Công nghệ

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1687/QĐ-BKHCN 2012 công bố tiêu chuẩn quốc gia Bộ Khoa học Công nghệ

            • 23/07/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/07/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực