Quyết định 1688/QĐ-TTg

Quyết định 1688/QĐ-TTg năm 2007 bổ nhiệm ông Nguyễn Gia Tường, giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty hóa chất Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1688/QĐ-TTg bổ nhiệm Nguyễn Gia Tường giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty hóa chất Việt Nam


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1688/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ NHIỆM ÔNG NGUYỄN GIA TƯỜNG, GIỮ CHỨC ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét tờ trình của Bộ trưởng Bộ Công thương tại văn bản số 3322/TTr-BCT ngày 23 tháng 11 năm 2007; của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại văn bản số 44/TTr-BNV ngày 11 tháng 12 năm 200
7,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Gia Tường, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Hóa chất Việt Nam, giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Hóa chất Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Công thương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Hóa chất Việt Nam và ông Nguyễn Gia Tường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận :
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, các PCN
 Phạm Viết Muôn, Văn Trọng Lý,
 các Vụ TCCB, CN, ĐMDN; Website CP;
- Lưu : VT, VPBCS (2), H

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1688/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1688/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/12/2007
Ngày hiệu lực17/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1688/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1688/QĐ-TTg bổ nhiệm Nguyễn Gia Tường giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty hóa chất Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1688/QĐ-TTg bổ nhiệm Nguyễn Gia Tường giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty hóa chất Việt Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1688/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành17/12/2007
        Ngày hiệu lực17/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 1688/QĐ-TTg bổ nhiệm Nguyễn Gia Tường giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty hóa chất Việt Nam

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 1688/QĐ-TTg bổ nhiệm Nguyễn Gia Tường giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty hóa chất Việt Nam

             • 17/12/2007

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 17/12/2007

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực