Quyết định 1689/QĐ-UBND

Quyết định 1689/QĐ-UBND năm 2007 phê duyệt định mức khai thác gỗ dự phòng phòng chống thiên tai do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1689/QĐ-UBND định mức khai thác gỗ dự phòng phòng chống thiên tai Thừa Thiên Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1689/QĐ-UBND

 Huế, ngày 01 tháng 8 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỊNH MỨC KHAI THÁC GỖ DỰ PHÒNG PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH 11 ngày 16 tháng 12 năm 2002; các văn bản pháp quy hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1223/2006/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2006 của Ủy ban Nhân dân tỉnh quy định về phân cấp quyền hạn, trách nhiệm của các cơ quan và doanh nghiệp trong lĩnh vực quản lý nhà nước về giá;

Theo đề nghị của Giám đốc các Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Tài chính tại Công văn số 389/TC-NNPTNT ngày 09 tháng 5 năm 2007 và Công văn số 1452/TC-NNPTNT ngày 28 tháng 5 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt định mức khai thác gỗ dự phòng để phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh là 1.670.000đồng/m3, trong đó :

1. Chi phí sản xuất trực tiếp: 1.350.000đồng/m3, gồm:

- Chi phí chuẩn bị sản xuất : 100.000 đồng/m3

- Chi phí sản xuất từ rừng ra bãi giao : 1.100.000 đồng/m3

- Chi phí sa chữa đường sau khai thác : 100.000 đồng/m3

- Chi phí vệ sinh rừng sau khai thác : 50.000 đồng/m3

2. Chi phí cho bộ phận gián tiếp : 320.000 đồng/m3

(Chi phí lương, các khoản chi phí chung phục vụ công tác khai thác)

Điều 2. Trên cơ sở dự toán được phê duyệt, Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn các đơn vị được giao khai thác gỗ dự phòng phòng chống thiên tai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Lý

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1689/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1689/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/08/2007
Ngày hiệu lực01/08/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1689/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1689/QĐ-UBND định mức khai thác gỗ dự phòng phòng chống thiên tai Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1689/QĐ-UBND định mức khai thác gỗ dự phòng phòng chống thiên tai Thừa Thiên Huế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1689/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Xuân Lý
        Ngày ban hành01/08/2007
        Ngày hiệu lực01/08/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1689/QĐ-UBND định mức khai thác gỗ dự phòng phòng chống thiên tai Thừa Thiên Huế

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1689/QĐ-UBND định mức khai thác gỗ dự phòng phòng chống thiên tai Thừa Thiên Huế

            • 01/08/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/08/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực