Quyết định 169/2002/QĐ-UB

Quyết định 169/2002/QĐ-UB về định mức dự toán công tác phát quang và bảo trì có kỹ thuật trên đê Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 169/2002/QĐ-UB định mức dự toán công tác phát quang và bảo trì có kỹ thuật trên đê Thành phố Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 169/2002/QĐ-UB 

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN CÔNG TÁC PHÁT QUANG VÀ BẢO TRÌ CÓ KỸ THUẬT TRÊN ĐÊ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND;
Căn cứ văn bản số 1066/ UB - KH &ĐT, ngày 29/4/2002 của UBND Thành phố về việc xây dựng đơn giá, định mức phát quang và bảo trì có kỹ thuật trên đê;
Căn cứ văn bản số 1897/ BXD-VKT, ngày 25/11/2002 của Bộ Xây dựng về việc chấp thuận định mức dự toán công tác phát quang và bảo trì cỏ kỹ thuật trên đê Thành phố Hà Nội;
Xét đề nghị của Giám đốc sở Nông nghiệp và PTNT tại văn bản số 1076/ NN- XD, ngày 02/12/2002.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này định mức dự toán về công tác phát quang và bảo trì cỏ kỹ thuật trên đê Thành phố Hà Nội.

Định mức dự toán về công tác phát quang và bảo trì cỏ kỹ thuật trên đê Thành phố Hà Nội có hiệu lực áp dụng từ ngày 01/6/2002.

Điều 2: Căn cứ quy định tại Điều 1 Quyết định này, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT chịu trách nhiệm hướng dẫn, quản lý thực hiện; phối hợp với các sở, ngành liên quan giải quyết những vướng mắc, tổng kết, đánh giá việc áp dụng, báo cáo UBND Thành phó và Bộ Xây dựng.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành thuộc Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quý Đôn 

 

ĐỊNH MỨC

DỰ TOÁN CÔNG TÁC PHÁT QUANG VÀ BẢO TRÌ CỎ KỸ THUẬT TRÊN ĐÊ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
( Ban hành kèm theo Quyết định số: 169/2002/QĐ-UB, ngày 09 tháng 12 năm 2002 của UBND Thành phố)

I- PQ. PHÁT QUANG ĐÊ

1.Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển dụng cụ đến nơi làm việc.

- Chặt, nhổ gốc cây cỏ dại mọc trên mái đê, thân đê.

- Đào bỏ gốc cây thân gỗ.

- Gom cỏ dại, thân cây dại đến vị trí quy định (cự ly gom bình quân 50m).

- San lấp lại mái đê như cũ, trồng dặm cỏ mái đê.

 2. Điều kiện áp dụng:

- Thực hiện các công việc theo đúng quy trình kỹ thuật.

- Mật độ cây cỏ dại dày đặc, chiếm trên 70% diện tích, cao > 1m, thỉnh thoảng xen lẫn cây con có đường kính < 5 cm.

3. Bảng mức

Đơn vị tính: 100m2 / lần

hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

PQ

Phát quang đê

Nhân công

-Bậc thợ bình quân 3,5 / 7

 

công

 

1,81

II- BT. BẢO TRÌ CỎ KỸ THUẬT TRÊN ĐÊ

1. Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển dụng cụ đến nơi làm việc.

- Đào chặt cây dại, cỏ dại trong khu vực trồng cỏ kỹ thuật.

- Cắt xén cỏ trồng trên mái đê

- Trồng dặm những ô cỏ bị chết

- Nước tưới đều, ướt đẫm cây cỏ.

- Gom cỏ dại, thân cây dại đến nơi quy định ( cự ly gom bình quân 50 m)

2. Điều kiện áp dụng:

- Thực hiện các công việc theo đúng quy trình kỹ thuật.

3. Bảng mức:

Đơn vị tính: 100 m2 lần

hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

 

Đơn vị

Định mức

BT

Bảo trì cỏ kỹ

thuật trên đê

Vật liệu

- Nước tưới

Nhân công

- Bậc thợ bình quân 4/7

Máy thi công:

- Xe bồn 5 m3

 

m3

 

công

 

ca

 

 

 

0,6

 

1,48

 

0,036

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 169/2002/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu169/2002/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/12/2002
Ngày hiệu lực05/12/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Xây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 169/2002/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 169/2002/QĐ-UB định mức dự toán công tác phát quang và bảo trì có kỹ thuật trên đê Thành phố Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 169/2002/QĐ-UB định mức dự toán công tác phát quang và bảo trì có kỹ thuật trên đê Thành phố Hà Nội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu169/2002/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýLê Quý Đôn
        Ngày ban hành05/12/2002
        Ngày hiệu lực05/12/2002
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Xây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 169/2002/QĐ-UB định mức dự toán công tác phát quang và bảo trì có kỹ thuật trên đê Thành phố Hà Nội

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 169/2002/QĐ-UB định mức dự toán công tác phát quang và bảo trì có kỹ thuật trên đê Thành phố Hà Nội

              • 05/12/2002

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 05/12/2002

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực