Quyết định 169/QĐ-UBND

Quyết định 169/QĐ-UBND năm 2019 về đính chính thời gian có hiệu lực của Quyết định 06/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 13/2016/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu

Nội dung toàn văn Quyết định 169/QĐ-UBND 2019 mối quan hệ công tác của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 169/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 04 tháng 7 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THỜI GIAN CÓ HIỆU LỰC CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/2019/QĐ-UBND NGÀY 09/5/2019 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 13/2016/QĐ-UBND NGÀY 19/7/2016 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 221/TTr-SNV ngày 17 tháng 6 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính thời gian có hiệu lực của Quyết định số 06/2019/QĐ- UBND ngày 09/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 19/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu được quy định tại Điều 2, cụ thể như sau:

Đã in

Đính chính như sau

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 5 năm 2019

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Dương Thành Trung

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 169/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu169/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/07/2019
Ngày hiệu lực04/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 169/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 169/QĐ-UBND 2019 mối quan hệ công tác của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 169/QĐ-UBND 2019 mối quan hệ công tác của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu169/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bạc Liêu
       Người kýDương Thành Trung
       Ngày ban hành04/07/2019
       Ngày hiệu lực04/07/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 169/QĐ-UBND 2019 mối quan hệ công tác của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 169/QĐ-UBND 2019 mối quan hệ công tác của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu

           • 04/07/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/07/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực