Quyết định 169/QĐ-UBND

Quyết định 169/QĐ-UBND năm 2014 phụ cấp công vụ cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt các hội do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 169/QĐ-UBND năm 2014 phụ cấp công vụ cán bộ lãnh đạo chủ chốt các hội Thừa Thiên Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 169/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 22 tháng 01 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHỤ CẤP CÔNG VỤ CHO CÁN BỘ LÃNH ĐẠO CHỦ CHỐT CÁC HỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 34/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về chế độ phụ cấp công vụ;

Căn cứ Thông tư 08/2011/TT-BNV ngày 02 tháng 6 năm 2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ quy định những người là công chức;

Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP;

Căn cứ Công văn số 941-CV/TU ngày 09 tháng 12 năm 2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về việc phụ cấp công vụ cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt các hội;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1155/TTr-SNV ngày 19 tháng 12 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Áp dụng chế độ phụ cấp công vụ theo quy định của Chính phủ đối với cán bộ là công chức được cơ quan có thẩm quyền điều động, luân chuyển, phân công đến công tác tại các hội và giữ các chức vụ chủ chốt, gồm Chủ tịch chuyên trách, Phó Chủ tịch chuyên trách, Tổng thư ký theo chỉ tiêu biên chế được giao.

Chế độ phụ cấp công vụ được thực hiện kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Hòa

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 169/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu169/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/01/2014
Ngày hiệu lực22/01/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 169/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 169/QĐ-UBND năm 2014 phụ cấp công vụ cán bộ lãnh đạo chủ chốt các hội Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 169/QĐ-UBND năm 2014 phụ cấp công vụ cán bộ lãnh đạo chủ chốt các hội Thừa Thiên Huế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu169/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNgô Hòa
        Ngày ban hành22/01/2014
        Ngày hiệu lực22/01/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 169/QĐ-UBND năm 2014 phụ cấp công vụ cán bộ lãnh đạo chủ chốt các hội Thừa Thiên Huế

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 169/QĐ-UBND năm 2014 phụ cấp công vụ cán bộ lãnh đạo chủ chốt các hội Thừa Thiên Huế

            • 22/01/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/01/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực