Quyết định 169/QĐ-VKSTC

Quyết định 169/QĐ-VKSTC năm 2019 về biểu mẫu thống kê về phòng, chống ma túy do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 169/QĐ-VKSTC 2019 biểu mẫu thống kê về phòng chống ma túy


VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 169/QĐ-VKSTC

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BIỂU MẪU THỐNG KÊ VỀ PHÒNG, CHỐNG MA TUÝ

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

Căn cứ Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân ngày 24/11/2014;

Căn cứ Luật Thống kê ngày 23/11/2015;

Căn cứ Quyết định số 13/2019/QĐ-TTg ngày 27/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 127/2009/QĐ-TTg ngày 26/10/2009 ban hành Chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma túy,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này, biểu mẫu thống kê về phòng, chống ma túy trong ngành Kiểm sát nhân dân, gồm:

- Biểu mẫu MT số 01: Thống kê kết quả truy tố tội phạm về ma túy;

- Biểu mẫu MT số 02: Thống kê kinh phí và cán bộ phòng, chống ma túy.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký và thay thế Quyết định số 436/QĐ-VKSTC-VP ngày 29/9/2011 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện báo cáo thống kê về phòng, chống ma túy trong toàn ngành Kiểm sát nhân dân.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị: Vụ 1, Vụ 2, Vụ 3, Vụ 4, Vụ 5, Vụ 6, Cục 2, Văn phòng VKSNDTC, Viện trưởng VKSND cấp cao, Viện trưởng Viện kiểm sát Quân sự các cấp, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Đ/c Viện trưởng VKSNDTC (để báo cáo)
- Các đ/c Phó Viện trưởng VKSNDTC (để phối hợp chỉ đạo)
- C04- BCA (để phối hợp);
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Lưu: VT, Cục 2.

KT.VIỆN TRƯỞNG
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO
PHÓ VIỆN TRƯỞNG
Nguyễn Văn Quảng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 169/QĐ-VKSTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu169/QĐ-VKSTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/04/2019
Ngày hiệu lực25/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 169/QĐ-VKSTC

Lược đồ Quyết định 169/QĐ-VKSTC 2019 biểu mẫu thống kê về phòng chống ma túy


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 169/QĐ-VKSTC 2019 biểu mẫu thống kê về phòng chống ma túy
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu169/QĐ-VKSTC
        Cơ quan ban hànhViện kiểm sát nhân dân tối cao
        Người kýNguyễn Văn Quảng
        Ngày ban hành25/04/2019
        Ngày hiệu lực25/04/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 169/QĐ-VKSTC 2019 biểu mẫu thống kê về phòng chống ma túy

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 169/QĐ-VKSTC 2019 biểu mẫu thống kê về phòng chống ma túy

            • 25/04/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/04/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực