Quyết định 1690/QĐ-UBND

Quyết định 1690/QĐ-UBND năm 2018 về lộ trình triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng đối với trạm BOT Phú Bài do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1690/QĐ-UBND 2018 thu phí đường bộ điện tử tự động BOT Phú Bài Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1690/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 31 tháng 7 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI THU PHÍ DỊCH VỤ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ THEO HÌNH THỨC ĐIỆN TỬ TỰ ĐỘNG KHÔNG DỪNG ĐỐI VỚI TRẠM THU PHÍ BOT PHÚ BÀI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 07/2017/QĐ-TTg ngày 27/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng;

Căn cứ Chỉ thị số 06/CT-TTG ngày 27/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng;

Căn cứ Công văn số 5729/BGTVT-KHCN ngày 31/5/2018 của Bộ Giao thông vận tải V/v công bố lộ trình triển khai thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng theo Quyết định của Thủ tướng Chính Phủ;

Xét đề nghị của sở Giao thông vận tải Thừa Thiên Huế tại Công văn số 1352/SGTVT - KHTC ngày 19 tháng 7 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành lộ trình triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng đối với trạm BOT Phú Bài, tỉnh Thừa Thiên Huế với nội dung cụ thể như sau:

Trong tổng số 06 làn đang triển khai thu phí tại trạm BOT Phú Bài:

- 02 làn hiện đã và đang triển khai thu phí theo hình thức điện tử tự động không dừng: Tiếp tục triển khai thu phí như hiện tại.

- 04 làn còn lại chậm nhất đến 30/11/2018 hoàn thành lắp đặt và chuyển sang thu phí điện tử không dừng.

Điều 2. Công ty TNHH Trùng Phương có trách nhiệm bàn giao các làn và toàn bộ Trạm thu phí sử dụng đường bộ đang vận hành cho Nhà cung cấp dịch vụ thu phí sử dụng đường bộ được lựa chọn theo quy định của pháp luật để thực hiện việc thu phí sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng theo lộ trình được phê duyệt tại Quyết định này.

Trong trường hợp đến thời điểm cả 06 làn đều đã lắp đặt xong hệ thống thu phí theo hình thức điện tử tự động không dừng, nhưng vẫn còn phương tiện qua trạm chưa lắp đặt chíp điện tử thì Công ty TNHH Trùng Phương - Đơn vị quản lý thu tại trạm BOT Phú Bài phải có trách nhiệm tổ chức thu phí bán tự động đối với các trường hợp này.

Điều 3. Giao Sở Giao thông vận tải là cơ quan chủ trì, chỉ đạo và đôn đốc kiểm tra việc thực hiện của các đơn vị theo lộ trình đã được phê duyệt tại Quyết định này.

Điều 4. Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc công ty TNHH Trùng Phương, Chủ tịch UBND Thị xã Hương Thủy và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Bộ Giao thông vận tải;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Tổng cục Đường bộ Việt Nam;
- Các Sở: GTVT, TC, KHĐT;
- CVP và các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TC, GT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phương

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1690/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1690/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/07/2018
Ngày hiệu lực31/07/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1690/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1690/QĐ-UBND 2018 thu phí đường bộ điện tử tự động BOT Phú Bài Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1690/QĐ-UBND 2018 thu phí đường bộ điện tử tự động BOT Phú Bài Huế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1690/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Văn Phương
        Ngày ban hành31/07/2018
        Ngày hiệu lực31/07/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1690/QĐ-UBND 2018 thu phí đường bộ điện tử tự động BOT Phú Bài Huế

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1690/QĐ-UBND 2018 thu phí đường bộ điện tử tự động BOT Phú Bài Huế

            • 31/07/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 31/07/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực