Quyết định 1695/QĐ-UBND

Quyết định 1695/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển xuất khẩu thủy sản đến năm 2015 và định hướng đến 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Nội dung toàn văn Quyết định 1695/QĐ-UBND 2014 Chương trình phát triển xuất khẩu thủy sản đến 2015 Bà Rịa Vũng Tàu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1695/QĐ-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 12 tháng 8 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2014 CỦA CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN XUẤT KHẨU THỦY SẢN ĐẾN NĂM 2015, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 1069/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt chương trình phát triển xuất khẩu thủy sản đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

Căn cứ Quyết định số 2845/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ Trình số 222/TTr-SNN-KH ngày 28 tháng 7 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt kế hoạch thực hiện năm 2014 của chương trình phát triển xuất khẩu thủy sản đến năm 2015 và định hướng đến 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, gồm những nội dung chính sau:

1. Nhiệm vụ:

- Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cụ thể sau: phổ biến các văn bản pháp luật về nghề cá, luật biển, bảo quản sản phẩm khai thác và chế biến; phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật trên biển và luật an toàn trên biển như xử lý vi phạm trong đánh bắt bằng thuốc nổ…

- Đào tạo, tập huấn cho cán bộ quản lý và lao động nghề cá trên địa bàn huyện, thành phố.

2. Nội dung thực hiện:

- Tập huấn kỹ thuật khai thác, nuôi trồng thủy sản.

- Tập huấn bảo quản vệ sinh an toàn thực phẩm trên tàu cá.

 - Đào tạo thuyền viên, thợ máy tàu cá.

3. Đối tượng và số lượng:

- Đối tượng: cán bộ quản lý thủy sản ở các địa phương và lao động nghề cá hoạt động trong lĩnh vực thủy sản.

- Số lượng: 50 người/lớp.

4. Thời gian thực hiện: năm 2014.

5. Dự toán kinh phí: 214.285.000 đồng. (Bằng chữ: Hai trăm mười bốn triệu, hai trăm tám mươi lăm ngàn đồng).

6. Nguồn kinh phí: Ngân sách tỉnh năm 2014 (đã được giao tại Quyết định số 2845/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu).

Điều 2: Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm chỉ đạo Chi cục Phát triển nông thôn tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phê duyệt tại Điều 1; quản lý, sử dụng và thanh quyết toán nguồn vốn theo đúng quy định hiện hành.

Giao Sở Tài chính thẩm tra và cấp kinh phí để Chi cục Phát triển nông thôn triển khai thực hiện.

Điều 3: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Thới

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1695/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1695/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/08/2014
Ngày hiệu lực12/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1695/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1695/QĐ-UBND 2014 Chương trình phát triển xuất khẩu thủy sản đến 2015 Bà Rịa Vũng Tàu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1695/QĐ-UBND 2014 Chương trình phát triển xuất khẩu thủy sản đến 2015 Bà Rịa Vũng Tàu
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1695/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
        Người kýTrần Ngọc Thới
        Ngày ban hành12/08/2014
        Ngày hiệu lực12/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1695/QĐ-UBND 2014 Chương trình phát triển xuất khẩu thủy sản đến 2015 Bà Rịa Vũng Tàu

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1695/QĐ-UBND 2014 Chương trình phát triển xuất khẩu thủy sản đến 2015 Bà Rịa Vũng Tàu

            • 12/08/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/08/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực