Quyết định 1697/QĐ-UBND

Quyết định 1697/QĐ-UBND năm 2014 về phân loại thôn, khu phố trên địa bàn thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

Nội dung toàn văn Quyết định 1697/QĐ-UBND năm 2014 phân loại thôn khu phố Quảng Trị


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1697/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 14 tháng 8 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN LOẠI THÔN, KHU PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ QUẢNG TRỊ, TỈNH QUẢNG TRỊ

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành quy định tiêu chí phân loại thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;

Xét đề nghị của UBND thị xã Quảng Trị tại Tờ trình số 192/TTr-SNV ngày 26 tháng 3 năm 2014 và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân loại 27 thôn, khu phố trên địa bàn thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị như sau:

- Loại 1: 13 thôn, khu phố;

- Loại 2: 07 thôn, khu phố;

- Loại 3: 07 thôn, khu phố.

(Có danh sách phân loại thôn, khu phố kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan; Chủ tịch UBND thị xã Quảng Trị và Chủ tịch UBND các xã, phường thuộc UBND thị xã Quảng Trị chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Cường

 

DANH SÁCH

PHÂN LOẠI THÔN, KHU PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ QUẢNG TRỊ - TỈNH QUẢNG TRỊ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1697/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2014 của UBND tỉnh Quảng Trị)

Số TT

Đơn vị

Tổng số thôn, khu phố

Loại 1

Loại 2

Loại 3

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

I

XÃ HẢI LỆ

5

2

1

2

 

1

Thôn Tích Tường

 

x

 

 

 

2

Thôn Như Lệ

 

x

 

 

 

3

Thôn Tân Mỹ

 

 

x

 

 

4

Thôn Tân Lệ

 

 

 

x

 

5

Thôn Phước Môn

 

 

 

x

 

II

PHƯỜNG 1

4

3

1

 

 

1

Khu phố 1

 

x

 

 

 

2

Khu phố 2

 

x

 

 

 

3

Khu phố 3

 

x

 

 

 

4

Khu phố 4

 

 

x

 

 

III

PHƯỜNG 2

5

3

2

 

 

1

Khu phố 1

 

 

x

 

 

2

Khu phố 2

 

x

 

 

 

3

Khu phố 3

 

x

 

 

 

4

Khu phố 4

 

 

x

 

 

5

Khu phố 5

 

x

 

 

 

IV

PHƯỜNG 3

8

5

3

 

 

1

Khu phố 1

 

x

 

 

 

2

Khu phố 2

 

x

 

 

 

3

Khu phố 3

 

x

 

 

 

4

Khu phố 4

 

x

 

 

 

5

Khu phố 5

 

 

x

 

 

6

Khu phố 6

 

x

 

 

 

7

Khu phố 7

 

 

x

 

 

8

Khu phố 8

 

 

x

 

 

V

PHƯỜNG AN ĐÔN

5

 

 

5

 

1

Khu phố 1

 

 

 

x

 

2

Khu phố 2

 

 

 

x

 

3

Khu phố 3

 

 

 

x

 

4

Khu phố 4

 

 

 

x

 

5

Khu phố 5

 

 

 

x

 

TỔNG CỘNG

27

13

7

7

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1697/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1697/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/08/2014
Ngày hiệu lực14/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1697/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1697/QĐ-UBND năm 2014 phân loại thôn khu phố Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1697/QĐ-UBND năm 2014 phân loại thôn khu phố Quảng Trị
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1697/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
        Người kýNguyễn Đức Cường
        Ngày ban hành14/08/2014
        Ngày hiệu lực14/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1697/QĐ-UBND năm 2014 phân loại thôn khu phố Quảng Trị

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1697/QĐ-UBND năm 2014 phân loại thôn khu phố Quảng Trị

            • 14/08/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/08/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực