Quyết định 17/2000/QĐ-TTg

Quyết định 17/2000/QĐ-TTg về chế độ tiền lương và phụ cấp đối với cán bộ, viên chức Quỹ hỗ trợ phát triển do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 17/2000/QĐ-TTg chế độ tiền lương phụ cấp cán bộ, viên chức Quỹ hỗ trợ phát triển đã được thay thế bởi Quyết định 44/2007/QĐ-TTg Quy chế quản lý tài chính Ngân hàng phát triển Việt Nam và được áp dụng kể từ ngày 04/05/2007.

Nội dung toàn văn Quyết định 17/2000/QĐ-TTg chế độ tiền lương phụ cấp cán bộ, viên chức Quỹ hỗ trợ phát triển


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 17/2000/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 03 tháng 2 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 17/2000/QĐ-TTG NGÀY 03 THÁNG 02 NĂM 2000 VỀ CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG VÀ PHỤ CẤP ĐỐI VỚI CÁN BỘ, VIÊN CHỨC QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị định số 25/CP ngày 23 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ quy định tạm thời chế độ tiền lương mới đối với công chức, viên chức hành chính, sự nghiệp và lực lượng vũ trang;
Căn cứ Nghị định số 26/CP ngày 23 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ quy định tạm thời chế độ tiền lương mới trong các doanh nghiệp Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 28/CP ngày 28 tháng 3 năm 1997 của Chính phủ về đổi mới quản lý tiền lương và thu nhập trong các doanh nghiệp Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 43/1999/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1999 của Chính phủ về tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 50/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Áp dụng chế độ tiền lương và phụ cấp quy định tại Nghị định số 26/CP ngày 23 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ quy định tạm thời chế độ tiền lương mới trong các doanh nghiệp Nhà nước đối với cán bộ, viên chức Quỹ hỗ trợ phát triển như sau:

- Tổng giám đốc và các Phó Tổng giám đốc xếp lương theo bảng lương chức vụ quản lý doanh nghiệp hạng đặc biệt;

- Giám đốc, Phó Giám đốc các chi nhánh xếp lương theo bảng lương chức vụ quản lý doanh nghiệp theo hạng thực tế của từng chi nhánh;

- Cán bộ, viên chức chuyên môn nghiệp vụ xếp lương theo bảng lương viên chức chuyên môn, nghiệp vụ thừa hành phục vụ trong doanh nghiệp.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản lý áp dụng chế độ tiền lương như các thành viên Hội đồng quản trị quy định tại Quyết định số 83/1998/QĐ-TTg ngày 15 tháng 4 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ. Riêng Trưởng ban kiểm soát được xếp lương như Phó Tổng giám đốc của Quỹ.

Điều 3. Quỹ hỗ trợ phát triển được áp dụng hệ số tăng thêm tiền lương tối thiểu quy định tại Nghị định số 28/CP ngày 28 tháng 3 năm 1997 của Chính phủ về đổi mới quản lý tiền lương và thu nhập trong các doanh nghiệp Nhà nước với các điều kiện:

- Khi áp dụng hệ số tăng thêm tiền lương tối thiểu không được làm tăng thêm chi phí quản lý quy định tại Quy chế quản lý tài chính của Quỹ hỗ trợ phát triển ban hành kèm theo Quyết định số 232/1999/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 1999.

- Kết quả hoạt động (về thực hiện tổng mức vốn tín dụng đầu tư phát triển theo các hình thức hỗ trợ đầu tư, về thực hiện kế hoạch nguồn vốn) phải bảo đảm đúng đối tượng, an toàn vốn cho vay.

- Căn cứ vào cơ chế, phương thức và hiệu quả hoạt động của Quỹ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sau khi trao đổi ý kiến với Bộ Tài chính giao đơn giá tiền lương cho Quỹ trên cơ sở bảo đảm các điều kiện quy định tại Nghị định số 28/CP ngày 28 tháng 3 năm 1997 của Chính phủ. Riêng năm 2000, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Tài chính xác định trước hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương tối thiểu phù hợp với hoạt động trong năm đầu của Quỹ để thực hiện.

Điều 4. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành Quyết định này sau khi trao đổi ý kiến với Bộ Tài chính.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 6. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nguyễn Tấn Dũng

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/2000/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu17/2000/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/02/2000
Ngày hiệu lực18/02/2000
Ngày công báo08/03/2000
Số công báoSố 9
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/05/2007
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/2000/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 17/2000/QĐ-TTg chế độ tiền lương phụ cấp cán bộ, viên chức Quỹ hỗ trợ phát triển


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 17/2000/QĐ-TTg chế độ tiền lương phụ cấp cán bộ, viên chức Quỹ hỗ trợ phát triển
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu17/2000/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành03/02/2000
        Ngày hiệu lực18/02/2000
        Ngày công báo08/03/2000
        Số công báoSố 9
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/05/2007
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản gốc Quyết định 17/2000/QĐ-TTg chế độ tiền lương phụ cấp cán bộ, viên chức Quỹ hỗ trợ phát triển

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 17/2000/QĐ-TTg chế độ tiền lương phụ cấp cán bộ, viên chức Quỹ hỗ trợ phát triển