Quyết định 17/2002/QĐ-BCN

Quyết định 17/2002/QĐ-BCN thành lập Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ hàn và xử lý bề mặt trực thuộc Viện Nghiên cứu Cơ khí do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 17/2002/QĐ-BCN thành lập Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ hàn và xử lý bề mặt thuộc Viện Nghiên cứu Cơ khí


BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 17/2002/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP PHÒNG THÍ NGHIỆM TRỌNG ĐIỂM CÔNG NGHỆ HÀN VÀ XỬ LÝ BỀ MẶT TRỰC THUỘC VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 850/QĐ-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng các Phòng thí nghiệm trọng điểm”;
Căn cứ Quyết định số 348/QĐ-BKHCNMT ngày 21 tháng 3 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc công nhận cơ quan chủ trì xây dựng Phòng thí nghiệm trọng điểm và Quyết định số 01/2002/QĐ-BKHCNMT ngày 31 tháng 01 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Phòng thí nghiệm trọng điểm;
Xét đề nghị của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Cơ khí (Tờ trình số 53/NCCK ngày 20 tháng 02 năm 2002 về việc thành lập Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ hàn và xử lý bề mặt);
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ hàn và xử lý bề mặt trực thuộc Viện Nghiên cứu Cơ khí (viết tắt: Phòng thí nghiệm trọng điểm CNH & XLBM);

Phòng thí nghiệm trọng điểm CNH & XLBM là đơn vị nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thuộc lĩnh vực công nghệ chế tạo máy và tự động hoá trực thuộc Viện Nghiên cứu Cơ khí, có tư cách pháp nhân, tài khoản tại Kho bạc và Ngân hàng Nhà nước, con dấu riêng để hoạt động và giao dịch theo quy định của pháp luật;

Tên giao dịch quốc tế: NATIONAL KEY LABORATORY FOR WELDING

AND SURFACE TREATMENT TECHNOLOGIES ; viết tắt: LABWS

Địa điểm: Đường Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội;

 Điều 2. Phòng thí nghiệm trọng điểm CNH & XLBM có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế theo quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11 của Quy chế tạm thời về Tổ chức và hoạt động của Phòng thí nghiệm trọng điểm, ban hành kèm theo Quyết định số 01/2002/QĐ-BKHCNMT ngày 31 tháng 01 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Cơ khí và Giám đốc Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ hàn và xử lý bề mặt chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 


Nơi nhận:

- Như điều 4,
- Văn phòng Chính phủ,
- Bộ KHCN&MT,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Tài chính,
- Kho bạc Nhà nước VN,
- Ngân hàng Nhà nước VN,
- Bộ Giáo dục & Đào tạo,
- Bộ LĐTB & XH,
-Công báo,
- Lưu VP,TCCB.

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP



 
Đặng Vũ Chư

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/2002/QĐ-BCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu17/2002/QĐ-BCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/04/2002
Ngày hiệu lực08/05/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/2002/QĐ-BCN

Lược đồ Quyết định 17/2002/QĐ-BCN thành lập Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ hàn và xử lý bề mặt thuộc Viện Nghiên cứu Cơ khí


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 17/2002/QĐ-BCN thành lập Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ hàn và xử lý bề mặt thuộc Viện Nghiên cứu Cơ khí
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu17/2002/QĐ-BCN
        Cơ quan ban hànhBộ Công nghiệp
        Người kýĐặng Vũ Chư
        Ngày ban hành23/04/2002
        Ngày hiệu lực08/05/2002
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 17/2002/QĐ-BCN thành lập Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ hàn và xử lý bề mặt thuộc Viện Nghiên cứu Cơ khí

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 17/2002/QĐ-BCN thành lập Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ hàn và xử lý bề mặt thuộc Viện Nghiên cứu Cơ khí

            • 23/04/2002

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/05/2002

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực