Quyết định 17/2002/QĐ-BTC

Quyết định 17/2002/QĐ-BTC về phân bổ mức vốn vay tín dụng ưu đãi để thực hiện chương trình kiên cố hoá kênh mương, đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản, cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn năm 2002 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 17/2002/QĐ-BTC phân bổ mức vốn vay tín dụng ưu đãi kiên cố hoá kênh mương, đường GT nông thôn,CSHT nuôi thủy sản,CSHT làng nghề 2002


BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 17/2002/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 26 tháng 2 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 17/2002/QĐ-BTC NGÀY 26 THÁNG 2 NĂM 2002 VỀ PHÂN BỔ MỨC VỐN VAY TÍN DỤNG ƯU ĐÃI ĐỂ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH KIÊN CỐ HOÁ KÊNG MƯƠNG, ĐƯỜNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN, CƠ SỞ HẠ TẦNG NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN, CƠ SỞ HẠ TẦNG LÀNG NGHỀ Ở NÔNG THÔN NĂM 2002.

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 178/CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Tài chính.
Căn cứ Quyết định số 132/2001/QĐ-TTg ngày 7/9/2001 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế tài chính thực hiện chương trình phát triển đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng thuỷ sản, cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn và đề nghị của địa phương.
Căn cứ Quyết định số 196/2001/QĐ-TTg ngày 27/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2002.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:

Phân bổ tổng mức vốn tín dụng ưu đãi để thực hiện chương trình kiên cố hoá kênh mương, đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản, cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn năm 2002 cho tỉnh (thành phố)................. là................. triệu đồng.

Trên cơ sở tổng mức vốn, tỉnh (thành phố) thực hiện việc phân bổ cụ thể cho các mục tiêu cho phù hợp với yêu cầu thực tế của địa phương và có báo cáo về Bộ Tài chính để tổng hợp theo dõi.

Điều 2:

Uỷ ban nhân dân tỉnh (thành phố) có trách nhiệm chỉ đạo các cấp, các ngành liên quan ở địa phương triển khai sử dụng khoản vốn tín dụng trên theo đúng quy định tại Quyết định số 132/2001/QĐ-TTg ngày 7/9/2001. Thông tư số 72/2000/TT-BTC ngày 19/7/2000 và Thông tư số 79/2001/TT-BTC ngày 28/9/2001 của Bộ Tài chính.

 

Phạm Văn Trọng

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/2002/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu17/2002/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/02/2002
Ngày hiệu lực13/03/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/2002/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 17/2002/QĐ-BTC phân bổ mức vốn vay tín dụng ưu đãi kiên cố hoá kênh mương, đường GT nông thôn,CSHT nuôi thủy sản,CSHT làng nghề 2002


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 17/2002/QĐ-BTC phân bổ mức vốn vay tín dụng ưu đãi kiên cố hoá kênh mương, đường GT nông thôn,CSHT nuôi thủy sản,CSHT làng nghề 2002
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu17/2002/QĐ-BTC
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýPhạm Văn Trọng
        Ngày ban hành26/02/2002
        Ngày hiệu lực13/03/2002
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 17/2002/QĐ-BTC phân bổ mức vốn vay tín dụng ưu đãi kiên cố hoá kênh mương, đường GT nông thôn,CSHT nuôi thủy sản,CSHT làng nghề 2002

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 17/2002/QĐ-BTC phân bổ mức vốn vay tín dụng ưu đãi kiên cố hoá kênh mương, đường GT nông thôn,CSHT nuôi thủy sản,CSHT làng nghề 2002

         • 26/02/2002

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 13/03/2002

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực