Quyết định 17/2010/QĐ-UBND

Quyết định 17/2010/QĐ-UBND hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 17/2010/QĐ-UBND hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục hệ thống giáo dục quốc dân


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 17/2010/QĐ-UBND

Biên Hòa, ngày 24 tháng 03 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỖ TRỢ TIỀN ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ CHO HỌC SINH, SINH VIÊN ĐANG THEO HỌC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế được Quốc hội thông qua ngày 14/11/2008;
Căn cứ Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;
Căn cứ Thông tư Liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 339/TTr-STC ngày 25/02/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (đối tượng được quy định tại khoản 21, Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế) theo mức tối thiểu như sau:

1. Đối với học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc hộ cận nghèo: Mức hỗ trợ từ ngân sách là 50%.

2. Đối với học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân không thuộc hộ cận nghèo: Mức hỗ trợ từ ngân sách là 30%.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và áp dụng kể từ năm ngân sách 2010.

Điều 3. Giao Sở Tài chính căn cứ Quyết định này và các văn bản pháp luật có liên quan hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế cho đối tượng học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo quy định.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Minh Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/2010/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu17/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/03/2010
Ngày hiệu lực03/04/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 17/2010/QĐ-UBND hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục hệ thống giáo dục quốc dân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 17/2010/QĐ-UBND hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục hệ thống giáo dục quốc dân
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu17/2010/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýTrần Minh Phúc
        Ngày ban hành24/03/2010
        Ngày hiệu lực03/04/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 17/2010/QĐ-UBND hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục hệ thống giáo dục quốc dân

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 17/2010/QĐ-UBND hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục hệ thống giáo dục quốc dân

            • 24/03/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/04/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực