Quyết định 17/2014/QĐ-UBND

Quyết định 17/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 30/2012/QĐ-UBND quy định chế độ tiền thưởng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao tỉnh Khánh Hòa

Nội dung toàn văn Quyết định 17/2014/QĐ-UBND sửa đổi 30/2012/QĐ-UBND tiền thưởng vận động viên huấn luyện viên Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH
HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 17/2014/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 30 tháng 7 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 30/2012/QĐ-UBND NGÀY 12/9/2012 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HOÀ VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ TIỀN THƯỞNG ĐỐI VỚI VẬN ĐỘNG VIÊN, HUẤN LUYỆN VIÊN THỂ THAO TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 32/2011/QĐ-TTg ngày 06 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao được tập trung tập huấn và thi đấu;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 1136/TTr-SVHTTDL ngày 07 tháng 7 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 12/9/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc quy định chế độ tiền thưởng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao tỉnh Khánh Hòa.

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 như sau:

“1. Tiền thưởng cho vận động viên lập thành tích tại các giải đại hội thể dục thể thao toàn quốc, giải vô địch quốc gia thuộc hệ thống thi đấu thể thao thành tích cao:

a) Giải Đại hội thể dục thể thao toàn quốc:

- Huy chương vàng: 16.000.000 đồng;

- Huy chương bạc: 12.000.000 đồng;

- Huy chương đồng: 8.000.000 đồng.

b) Giải vô địch quốc gia:

- Huy chương vàng: 8.000.000 đồng;

- Huy chương bạc: 6.000.000 đồng;

- Huy chương đồng: 4.000.000 đồng.

Vận động viên vừa lập thành tích huy chương, đồng thời phá kỷ lục quốc gia tại các giải đại hội thể dục thể thao toàn quốc, giải vô địch quốc gia thì được thưởng thêm số tiền bằng 50% mức tiền thưởng huy chương tương ứng.”

2. Bổ sung khoản 8 như sau:

“8. Huấn luyện viên, vận động viên lập thành tích tại các giải thuộc hệ thống thi đấu thể thao người khuyết tật được thưởng bằng với mức tiền thưởng quy định tại khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 6 Điều 1 Quyết định này.”

3. Bổ sung khoản 9 như sau:

“9. Huấn luyện viên, vận động viên môn bóng chuyền trong nhà và bóng đá sân lớn lập thành tích vượt qua vòng bảng, vòng tứ kết, vòng bán kết tại giải đại hội thể dục thể thao toàn quốc, giải vô địch quốc gia được thưởng như sau: Vòng bảng 1.000.000 đồng, vòng tứ kết 2.000.000 đồng, vòng bán kết 3.000.000 đồng. Việc xác định tiền thưởng cho vận động viên và huấn luyện viên theo tỷ lệ và cách tính quy định tại khoản 3, 4 và điểm b khoản 6 Điều 1 Quyết định này.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TTTU, HĐND, UBND tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa;
- Sở Tư pháp;
- Đài PTTH tỉnh Khánh Hòa;
- Báo Khánh Hòa;
- Trung tâm Công báo tỉnh (2 bản);
- Lưu: VT, QP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Chiến Thắng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu17/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/07/2014
Ngày hiệu lực09/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 17/2014/QĐ-UBND sửa đổi 30/2012/QĐ-UBND tiền thưởng vận động viên huấn luyện viên Khánh Hòa


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 17/2014/QĐ-UBND sửa đổi 30/2012/QĐ-UBND tiền thưởng vận động viên huấn luyện viên Khánh Hòa
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu17/2014/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
       Người kýNguyễn Chiến Thắng
       Ngày ban hành30/07/2014
       Ngày hiệu lực09/08/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 17/2014/QĐ-UBND sửa đổi 30/2012/QĐ-UBND tiền thưởng vận động viên huấn luyện viên Khánh Hòa

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 17/2014/QĐ-UBND sửa đổi 30/2012/QĐ-UBND tiền thưởng vận động viên huấn luyện viên Khánh Hòa

           • 30/07/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/08/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực