Quyết định 17/2014/QĐ-UBND

Quyết định 17/2014/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2 Điều 1 Quyết định 463/2011/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế quản lý và sử dụng quỹ tín dụng Chương trình hợp tác Lâm nghiệp Việt Nam - Phần Lan kèm theo Quyết định 1949/2003/QĐ-UB do tỉnh Bắc Kạn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 17/2014/QĐ-UBND sửa đổi 463/2011/QĐ-UBND quỹ hợp tác Lâm nghiệp Việt Nam Phần Lan Bắc Kạn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2014/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 01 tháng 10 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI KHOẢN 2 ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ: 463/2011/QĐ-UBND NGÀY 28/3/2011 SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ TÍN DỤNG CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC LÂM NGHIỆP VIỆT NAM - PHẦN LAN BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ: 1949/2003/QĐ-UB NGÀY 17/9/2003 CỦA UBND TỈNH BẮC KẠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số: 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức;

Căn cứ Thông tư số: 225/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 của bộ Tài chính Quy định chế độ quản lý nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số: 1430/QĐ-UB ngày 23/7/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc Giao quản lý và sử dụng nguồn vốn quỹ tín dụng Chương trình hợp tác Lâm nghiệp Việt Nam - Phần Lan;

Căn cứ Quyết định số: 1949/2003/QĐ-UB ngày 17/9/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn quỹ tín dụng Chương trình hợp tác Lâm nghiệp Việt Nam - Phần Lan;

Xét đề nghị của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn tại Tờ trình số: 29/TT-BTV ngày 05/9/2014 và ý kiến đóng góp của Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Bắc Kạn tại Công văn số: 820/NHCS-KHTD ngày 18/9/2014, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Ba Bể tại Công văn số: 51/BTV ngày 19/9/2004, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Kạn tại Công văn số: 444/BKA-TTGSNH ngày 23/9/2014, ngày 23/9/2014, Sở Tài chính tại Công văn số: 652/CV-STC ngày 24/9/2014,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi Khoản 2 Điều 1 Quyết định số: 463/2011/QĐ-UBND ngày 28/3/2011 sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và sử dụng quỹ tín dụng Chương trình hợp tác Lâm nghiệp Việt Nam - Phần Lan ban hành kèm theo Quyết định số: 1949/2003/QĐ-UB ngày 17/9/2003 của UBND tỉnh Bắc Kạn cụ thể:

Khoản 2 Điều 1 Quyết định số: 463/2011/QĐ-UBND ngày 28/3/2011:

“Điều 8. Lãi xuất cho vay là 0,9%/một tháng, khi xét thấy cần thay đổi mức lãi xuất cho vay, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện trình UBND tỉnh xem xét, quyết định”.

Nay sửa đổi như sau:

“Điều 8. Áp dụng mức lãi xuất cho vay của Qũy tín dụng Chương trình hợp tác Lâm nghiệp Việt Nam - Phần Lan bằng mức lãi xuất cho vay đối với Chương trình hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn của Ngân hàng Chính sách xã hội và có sự thay đổi theo từng thời điểm (theo quy định của Ngân hàng Chính sách xã hội). Tại thời điểm hiện nay là 0,8%/một tháng”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn, Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Chợ Đồn, Chủ tịch UBND huyện Ba Bể, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Chợ Đồn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Ba Bể, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu17/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/10/2014
Ngày hiệu lực11/10/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 17/2014/QĐ-UBND sửa đổi 463/2011/QĐ-UBND quỹ hợp tác Lâm nghiệp Việt Nam Phần Lan Bắc Kạn


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 17/2014/QĐ-UBND sửa đổi 463/2011/QĐ-UBND quỹ hợp tác Lâm nghiệp Việt Nam Phần Lan Bắc Kạn
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu17/2014/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
       Người kýLý Thái Hải
       Ngày ban hành01/10/2014
       Ngày hiệu lực11/10/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 17/2014/QĐ-UBND sửa đổi 463/2011/QĐ-UBND quỹ hợp tác Lâm nghiệp Việt Nam Phần Lan Bắc Kạn

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 17/2014/QĐ-UBND sửa đổi 463/2011/QĐ-UBND quỹ hợp tác Lâm nghiệp Việt Nam Phần Lan Bắc Kạn

           • 01/10/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/10/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực