Quyết định 17/2014/QĐ-UBND

Quyết định 17/2014/QĐ-UBND sửa đổi chính sách hỗ trợ cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai di dời vào vùng khuyến khích phát triển chăn nuôi kèm theo Quyết định 36/2013/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 17/2014/QĐ-UBND sửa đổi chính sách hỗ trợ cơ sở chăn nuôi Đồng Nai di dời vùng khuyến khích


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2014/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 13 tháng 5 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CÁC CƠ SỞ CHĂN NUÔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI DI DỜI VÀO VÙNG KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 36/2013/QĐ-UBND NGÀY 14/6/2013 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 03/12/2004;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 391/STC-GCS ngày 11 tháng 02 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chính sách hỗ trợ các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai di dời vào vùng khuyến khích phát triển chăn nuôi ban hành kèm theo Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND ngày 14/6/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, như sau:

1. Sửa đổi Khoản 2, Điều 5 như sau:

"Điều 5. Hỗ trợ chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng một số điểm khuyến khích phát triển chăn nuôi

2. Công ty TNHH một thành viên Điện lực Đồng Nai thực hiện vay vốn từ Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh để đầu tư xây dựng hệ thống trục điện trung thế tại các vùng khuyến khích phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai với mức hỗ trợ 100% lãi suất vốn vay (lãi suất = 0), thời gian vay và trả nợ dần trong vòng 10 năm, thời gian hỗ trợ lãi suất là 05 năm kể từ ngày nhận vốn vay."

2. Sửa đổi Khoản 3, Điều 6 như sau:

"Điều 6. Kinh phí hỗ trợ

3. Kinh phí hỗ trợ quy định tại Khoản 2, Điều 5 (đã được sửa đổi nêu trên) được cân đối 100% từ nguồn ngân sách tỉnh."

3. Bổ sung Khoản 11 vào Điều 7 như sau:

"Điều 7. Trách nhiệm thực hiện

11. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty TNHH một thành viên Điện lực Đồng Nai và các đơn vị có liên quan tổ chức khảo sát thực tế tại các địa phương và tổng hợp khối lượng, nguồn kinh phí hàng năm để đầu tư xây dựng hệ thống trục điện trung thế tại các vùng khuyến khích phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trình UBND tỉnh."

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký; các nội dung khác của Quy định chính sách hỗ trợ các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai di dời vào vùng khuyến khích phát triển chăn nuôi ban hành kèm theo Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND ngày 14/6/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Cục trưởng Cục Thuế Đồng Nai, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh, Giám đốc Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Minh Phúc

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu17/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/05/2014
Ngày hiệu lực23/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 17/2014/QĐ-UBND sửa đổi chính sách hỗ trợ cơ sở chăn nuôi Đồng Nai di dời vùng khuyến khích


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 17/2014/QĐ-UBND sửa đổi chính sách hỗ trợ cơ sở chăn nuôi Đồng Nai di dời vùng khuyến khích
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu17/2014/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
       Người kýTrần Minh Phúc
       Ngày ban hành13/05/2014
       Ngày hiệu lực23/05/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thương mại
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 17/2014/QĐ-UBND sửa đổi chính sách hỗ trợ cơ sở chăn nuôi Đồng Nai di dời vùng khuyến khích

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 17/2014/QĐ-UBND sửa đổi chính sách hỗ trợ cơ sở chăn nuôi Đồng Nai di dời vùng khuyến khích

           • 13/05/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/05/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực